Счетоводителката, която присвои чрез документална измама 390 102 лева беше осъдена на 6 години и 8 месеца затвор.

След като първоначално старшата счетоводителка беше осъдена на условна присъда, Окръжната прокуратура във Варна протестира решението на Варненския окръжен съд.

Условната присъда на бившата старша счетоводителка в дирекция "Социално подпомагане" във Вълчи дол Надежда Стоянова беше отменена. Вместо това Апелативният съд реши подсъдимата да изтърпи наказание от 6 години и 8 месеца лишаване от свобода при общ затворнически режим.

Условна присъда за счетоводителка, откраднала близо 400 000 лв.

Условна присъда за счетоводителка, откраднала близо 400 000 лв.

Прокуратурата протестира

С присъда Апелативният съд лиши подсъдимата 44-годишната жена и от правото да упражнява професията си или друга дейност, свързана с пазене или управление на парични средства за срока на лишаването ѝ от свобода. Тя трябва и да покрие разноските по делото, които възлизат в размер на близо 2000 лева. Срещу нея е наложена и забрана да напуска пределите на Република България.

Припомняме, счетоводителката е извършвала документалната измама в продължение на 10 години. Тя е присвоила държавните средства за подпомагане на социално слаби като е използвала документи с невярно съдържание.

На 15 януари 2003 г. 44-годишната Надежда Стоянова била преназначена на длъжност "Старши счетоводител" в дирекция "Социално подпомагане". Заемала тази длъжност до 1 април 2014 г., когато е уволнена след разкриване на престъпните й действия.

Задълженията ѝ като старши счетоводител включвали плащания на социални помощи, заплати и издръжка чрез изготвяне на ведомости и платежни нареждания.

Счетоводителката знаела за слабостите в системите за отчитане на документите по банка. Разчитайки и на авторитета си като дългогодишен служител, тя започнала да създава дублиращи счетоводни записи на реално начислени суми за социални помощи. Изготвяла и платежни нареждания, в които като получател посочвала дирекция "Социално подпомагане" - Вълчи дол, но вместо банковата сметка на дирекцията, парите постъпвали по посочената от нея лична банкова сметка. Тя сама избирала сумата, която иска да получи незаконно в личната си сметка.

Неправомерните действия на счетоводителката били установени от служителка в банков служител на 17 септември 2013 г. При тройно засичане банковият служител установил, че като бенефициент е изписана дирекция "Социално подпомагане" във Вълчи дол, но сумата от 15 972 лв. постъпила в сметка, различна от бюджетните. Станало ясно, че сумата е преведена в частната сметка на името на Надежда Стоянова.

Банката уведомила подсъдимата, че неправомерно ползва сметката и настояла старшата счетоводителка да закрие тази сметка. Тя не направила това и банката служебно закрила сметката ѝ. Подсъдимата обяснила, че е станала грешка и сторнирала сумата от 15 972 лв. Малко по-късно обаче наредила същата сума по личната си сметка в друга банка.

В хода на разследването се установило, че в периода от септември 2004 до 25 февруари 2014 г. чрез използване на документи с невярно съдържание Надежда Стоянова е получила без правно основание парични суми, собственост на Агенцията по социално подпомагане при Министерството на труда и социалната политика. Сумата възлизала в размер на 390 102 лв.

Счетоводителка от социалните отива на съд за измама с почти 400 хил. лева

Счетоводителка от социалните отива на съд за измама с почти 400 хил. лева

Схемата била разкрита случайно

Действията си по присвояването чрез документна измама счетоводителката обяснила с онкологично заболяване и разходите по лечението му, за което се доверила основно на врачки.

По време на процеса обаче стана ясно, че подсъдимата е клинично здрава, което се потвърждава и от петорната съдебномедицинска експертиза по случая. Беше констатирано и че стандартът на живота на Надежда Стоянова в малкия град Вълчи дол не е останал незабелязан от съгражданите ѝ, въпреки заплата от 1000 лева, която тя трябвала да получава законово.

Присъдата на Апелативния съд във Варна подлежи на обжалване пред ВКС.