Осем жени са били убити от партньора си от началото на извънредното положение в България, съобщиха от Българския фонд за жените.

Сериозно увеличение на сигналите за домашно насилие отчитат организациите, които управляват горещите линии за пострадали от насилие. Сегашните случаите, за които се търси помощ, са много по-тежки отпреди. Само за един месец обажданията за домашно насилие на Горещата линия за деца 116 111 са се увеличили с 370.

Липсва система за данните на жертви на домашно насилие у нас, призна Маринов

Липсва система за данните на жертви на домашно насилие у нас, призна Маринов

В отговор на социалиста Крум Зарков относно сигналите за домашно насилие

Български фонд за жените, съвместно с Фондация BCause и Български дарителски форум започват спешен Фонд за борба с домашното насилие в условията на пандемия от COVID-19.

Фондът ще подкрепя жертвите на домашно насилие и техните деца. Той ще подпомага организациите, които работят на първа линия и предоставят юридически, психологически и социални услуги на жертвите на домашно насилие, управляват кризисни центрове за настаняване, консултативни центрове и мобилни услуги в цялата страна.

Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение

Растат случаите на домашно насилие по време на извънредното положение

Децата докладват повече за насилие върху майките

Нужда от помощ имат организации във Варна, Горна Оряховица, Димитровград, Дупница, Перник, Пловдив, Русе, София, Търговище и Хасково. Всички те имат дългогодишен опит като лицензирани доставчици на услуги за жени и деца, жертви на насилие.

Случаите на насилие нарастват, местата в приютите не достигат. Необходимо е изграждането на помещения за карантиниране на новопостъпилите, има нужда от допълнителни часове работа на психолози и юристи. Нарастват и нуждите от закупуване на бързи тестове, дезинфектанти и предпазни средства, необходими за овладяването на заразата.

Много от пострадалите, които търсят помощ от центровете нямат възможност да купят за себе си и децата си най-необходимите храни, лекарства и предпазни средства. Те се нуждаят от спешна хуманитарна помощ за оцеляване през първите месеци от кризата и след края на извънредното положение.

Дават дистанционни консултации на денонощен телефон за жертви на домашно насилие

Дават дистанционни консултации на денонощен телефон за жертви на домашно насилие

Статистиката показвала увеличаване на броя на жертвите, посочват от "Пирогов"

От организациите имат нужда от тестове за проверка на новопостъпилите в Кризисните центрове за COVID-19; обособяване на помещения за временна карантина преди постъпването; защитни облекла, лични предпазни средства (маски, ръкавици, шлемове) и препарати за дезинфекция; лекарства, витамини, медицински стоки от първа необходимост. Ако няма места в Кризисните центрове, трябва да има възможност за временно настаняване на пострадалите в други свободни места.

Нужно е увеличаване на мобилните услуги, за да се достигне до малките населени места и да се обезпечат с базисни технически средства за онлайн консултации.

Таблети и лаптопи за децата, настанени заедно с майките си в услугите, за да могат да продължат да учат дистанционно.

Спешна хуманитарна помощ за жени и децата им, в случаите, в които не разполагат с доходи, не получават издръжка и имат сериозни финансови затруднения (пакети с храна, лекарства, хигиенни материали).

Три компании и една фондация подпомагат инициативата. Това са: Bеiersdorf / NIVEA, EasyPay, Experian България и фондация "Лъчезар Цоцорков".

Всеки може да дари за тази кауза В кампанията в Платформата.бг

Чрез изпращането на дарителски SMS с текст DMS SILA на кратък номер 17 777 за всички мобилни оператори

На сайта на Български фонд за жените чрез дарение по сметка или с карта

Дарение на каса на EasyPay в цялата страна на КИН 4236895688

Български фонд на жените ще удвои всички индивидуални дарения, направени по каузата в Платформата.бг, уверяват от Фонда.