Министерството на правосъдието публикува на сайта си подробна информация за начина на подаване на сигнали до Европейската прокуратура.

За целта е качен банер на началната страница на ведомството.

Физическите или юридическите лица се насърчават да изпращат сигнали за престъпления, по отношение на които Европейската прокуратура може да упражни своята компетентност, до децентрализираната служба на Европейската прокуратура у нас: EPPO-BGEDP-Office@prb.bg. В този случай не е необходимо попълването на специален формуляр и сигналът може да бъде в свободна форма.

Сигнали могат да се изпращат и чрез специализирания уебсайт на Европейската прокуратура: https://www.eppo.europa.eu/bg/signal-za-prestplenie-do-evropeyskata-prokuratura. За целта може да бъде използван всеки от официалните езици на ЕС.

В банера може да се открие и формуляр за подаване на сигнали от националните органи, както и указания за попълването му.

МВР и Агенция "Митници" също ще подават сигнали до Кьовеши

МВР и Агенция "Митници" също ще подават сигнали до Кьовеши

Досега такава възможност имаше само Върховната касационна прокуратура