От Специализираната прокуратура представиха информация по повод казуса "Кирил Петков".

На брифинг говорителят на спецзвеното Христо Кръстев обясни, че сигналите спрямо настоящия премиер и тогавашен служебен министър на икономиката Кирил Петков могат да бъдат разпределени в три групи: твърдения за двойно гражданство; твърдения за служебни престъпления, касаещи действия по повод състава и избора на Надзорния и Управителния съвет на ББР, и деклариране на неверни обстоятелства във връзка с участието на Кирил Петков в търговски дружества.

От своя страна ръководителят на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова обясни, че е налице невярно деклариране, но в сегашната законова диспозиция на чл. 313 от Наказателния кодекс не може да се обуслови наказателна отговорност.

Тя посочи, че в края на август тази година е образувана преписка за двойното гражданство на Петков. На 13 декември е получен отказ от образуване на досъдебно производство от страна на Спецпрокуратурата. Аргументът е, че по отношение на ББР не са извършени нарушения, а невярната декларация, подадена пред президента, не е от компетентност на Спецпрокуратурата, а на Софийската районна прокуратура

"С оглед липсата и разсейването на каквото и да е съмнение за безпристрастност, преписката е изпратен на Софийската районна прокуратура. Стриктно е спазен законът", увери Маджарова.

По-късно от Спецпрокуратурата уточниха, че няма нарушения при избора и вписването на състава на Надзорния и Управителния съвет на "Българската банка за развитие" ЕАД.

От държавното обвинение пишат, че ББР се представлява съвместно от двама изпълнителни директори, или поне един изпълнителен директор и един прокурист. Едноличен собственик на капитала на банката е българската държава, чиито права се упражняват от министъра на икономиката.

"В периода от 12 май 2021 г. до 16 септември 2021 г. тези права са упражнявани от Кирил Петков в качеството му на служебен министър на икономиката.

Всички промени на основни обстоятелства в партидата на ББР в Търговския регистър през този период са извършени при спазване на Устава на банката и на разпоредбите на Закона за Търговския регистър. Длъжностно лице по вписванията в Търговския регистър при Агенция по вписванията е установило спазена законова процедура и е постановило вписване на промените по партидата на ББР.

В този смисъл, не са установени данни служебният министър на икономиката да е нарушил служебните си задължения и да е превишил властта и правата си.

Според наблюдаващия прокурор от СП твърденията за неверни данни в декларация за имущество и интереси не отговарят на истината. Декларирани неверни данни не са установени, а дори да е така, това само по себе си не се явява престъпление, а евентуално административно нарушение по чл. 174 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Това потвърждава и съдебната практика.

Декларираните обстоятелства за участие в юридически лица могат да се установят чрез справка в публичния Търговски регистър при Агенция по вписванията. Поради това и декларирането им (дори в случай, че са неверни) не може да обуслови търсене на наказателна отговорност, а единствено административна, информират от Спецпрокуратурата.

Спецпрокуратурата чака документи от КПКОНПИ за министерстването на Кирил Петков

Спецпрокуратурата чака документи от КПКОНПИ за министерстването на Кирил Петков

Дали Кирил Петков е подавал декларации за несъвместимост

От своя страна ръководителят на СРП Невена Зартова посочи, че наблюдаващите прокурори са се произнесли също с отказ, тъй като въпросната декларация, макар действително да съдържа невярна информация, няма доказателствена стойност, а има единствено заявителски и уведомителен характер.

Попълнената декларация с невярно съдържание за гражданството, преди да бъде назначен за министър, не е престъпление, тъй като няма законова или подзаконово задължение за попълването на подобна декларация, поясни Зартова.

Маджарова пък подчерта, че прокуратурата винаги е твърдяла, че законът е несъвършен и е нужно доразвиването на законовите разпоредби.

Припомняме, проверката, образувана на 24 август, беше удължена до 15 декември, което е максималният срок. След това наблюдаващият прокурор има още месец (до 15 януари), за да се произнесе - има ли данни за престъпление, за което да бъде образувано разследване, или проверката да бъде прекратена.

Спецпрокуратурата подхванала гражданството на Кирил Петков още август месец

Спецпрокуратурата подхванала гражданството на Кирил Петков още август месец

По сигнал на електронна поща, статия на "Труд" и жалба на гражданин

Проверката започна след сигнал, получен на електронната поща на държавното обвинение. Към него е присъединен и идентичен сигнал, подаден до прокуратурата от гражданин от Варна.

По жалба на ГЕРБ Конституционният съд образува дело за гражданството на министър Кирил Петков. Депутатите на ГЕРБ атакуваха президентския указ от 10 май 2021 за назначаването на служебното правителство.

В края на октомври месец КС се произнесе, че при назначаването си Петков не е бил освободен от канадското си гражданство и е бил наясно с това, че не е достатъчно само и еднолично да подаде заявление, както той е направил, а е трябвало да изчака отговора на Канада.

Конституционните съдии обаче посочиха, че президентът няма задължения да провери самата декларация.

Актовете на Кирил Петков като служебен министър пък бяха атакувани от ВМРО пред Върховния административен съд.

КС не даде на Кирил Петков да събира още доказателства за гражданството си

КС не даде на Кирил Петков да събира още доказателства за гражданството си

До дни съдът ще се произнесе по казуса