Като недопустими и неприемливи определя твърденията на председателя на ВКС Лозан Панов ръководството на прокуратурата.

В изявление ръководството на прокуратурата се противопоставя на писмото на председателя на ВКС от вчера, изпратено до президента Румен Радев. Припомняме, в писмото си, разпространено и до медиите, Панов призовава за сформиране на специална комисия по казуса "Цумгейт".

От главната прокуратура заявяват, че не оспорват правото на г-н Лозан Панов да отправя искания до държавни институции, включително и до държавния глава, но намират внушенията му за необективна работа на прокуратурата като недопустими и неприемливи.

Според прокуратурата с писмото на Панов се е породило усещането, че дейността на прокуратурата се обуславя не от предвидените основания в закона, а от лични контакти, непрозрачно влияние и корупционни практики", включително и репресивен реваншизъм.

Казусът "Цумгейт" отиде в Брюксел

Казусът "Цумгейт" отиде в Брюксел

Говорителят на главния прокурор отказа коментар

В позицията се припомня и изказаната теза от Лозан Панов, че "това ще доведе до делегитимиране на една ключова държавна институция каквато е прокуратурата...", че "..страната ни е заплашена от имиджова катастрофа с дългосрочни последици" и "институционалното доверие в страната ни е пред пълен срив, а имиджът на държавата ни е на път да катастрофира".

"Считаме, че с тези публично оповестени твърдения, председателят на ВКС съзнателно представя пред обществото цялостната дейност на прокуратурата като несъобразена със закона и повлияна от корупционни практики и внушава, че при вземане на решения по делата, колегите ни не се ръководят от закона, а безкритично изпълняват разпореждания.

По този начин председателят на Върховния касационен съд компрометира честта и достойнството на прокурорите, изразява неуважение към труда им и сериозно и целенасочено уврежда престижа на прокурорската професия", посочва ръководството на прокуратурата.

От там оценяват твърденията на г-н Панов като необективни и несправедливи за прокуратурата, предвид и постигнатите добри резултати, признати и в констатациите на европейските партньори.

Инспекторатът към ВСС подхвана срещата на Цацаров, Дончев и Гергов

Инспекторатът към ВСС подхвана срещата на Цацаров, Дончев и Гергов

Проверяват за конфликт на интереси и почтеност

От прокуратурата напомнят, че сред тези констатации са, че прокурорите се ползват от значителна независимост при работата им конкретните дела", също и отчетения по-голям брой на нови следствени дела и дела, внесени в съд" за корупционни престъпления, постигнати са "трайни резултати" от специализираната прокуратура.

Според прокуратурата твърденията на Лозан Панов с основание поставят въпроса дали председателят на ВКС би се произнесъл обективно, когато правораздава по дела, образувани по актове на същата тази прокуратура, чийто действия изначално окачествява като несъобразени със закона.

"Ръководството на прокуратурата изразява уважение към труда на всеки съдия и при никакви обстоятелства няма да си позволи такива квалификации като оценка за работата на българските съдии. Използването на подобни оценки и внушения за работата на прокуратурата като аргумент за постигане на цели, които нямат нищо общо с функциите на правораздаването и статута на председателя на върховната съдебна инстанция, е несправедливо и неетично, заявяват още от прокуратурата.