Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС предостави информация по искането на председателя на ВКС Лозан Панов за конкретни данни, които да свидетелстват за качеството на работата на кандидата за главен прокурор Иван Гешев.

От Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС изброяват: 233 е общият брой на осъдените, с влязъл в сила съдебен акт.От 230 прокурорски акта, прокурор Гешев е внесъл в съда 134 обвинителни акта, 6 споразумения и 70 предложения по чл. 78а от НК по времето на работа в в Софийска районна прокуратура от периода 2006 до 2009 г.

Също така 15 обвинителни акта и 5 споразумения по време на дейността му в Софийска градска прокуратура.

Лозан Панов подсети, че иска да чете обвинителните актове, написани от Гешев

Лозан Панов подсети, че иска да чете обвинителните актове, написани от Гешев

Шефът на ВКС е изпратил писмо на главния прокурор

От комисията считат, че няма основание за разглеждане на актове на прокурор Гешев по същество, защото последна атестация, приета с решение на ВСС, е с комплексна оценка "много добра", отразяваща резултатите от извършената проверка на прокурорската му дейност в периода от 2009 до 2013 г. Освен това след периоза на последното атестиране на Гешев няма данни за влошаване на качеството на работата му и освен това три пъти е поощряван с отличие "служебна благодарност" със заповед на главния прокурор. Няма отчетени нарушения от страна на прокурор Гешев, както и основателни жалби и сигнали срещу него в Инспектората към ВСС. По отношение на прокурор Гешев няма образувани дисциплинарни производства, няма наложени дисциплинарни наказания.

В отговора до шефа на ВКС Лозан Панов се посочва и че Гешев е един от тримата прокурори, изготвили обвинителния акт по делото КТБ, който е с обем от 85 тома и съдържа 10 821 листа. Делото и към настоящия момент делото е на етап съдебно следствие.