Събранието на кредиторите на "Евроманган"ЕАД даде съгласие за продажба на имущество на мина "Оброчище" с цел набавяне на средства за издръжка на откритото производство по несъстоятелност.

В Окръжен съд - Добрич се е проведело събрание на кредиторите на "Евроманган" ЕАД - село Църква, община Балчик, известно като мангановата мина "Оброчище", на което се е дало съгласие за продажба на имущество от масата на несъстоятелността с цел набавяне на средства за издръжка на откритото производство по несъстоятелност на дружеството.

Средствата са нужни, за да се покрият разходите по опазване на цялото налично имущество на дружеството, както и за извършване на административни дейности с цел охраняване интересите на работниците.

Година и 3 месеца миньорите от "Оброчище" са без заплати

Година и 3 месеца миньорите от "Оброчище" са без заплати

Дори напускането е проблем

Събранието на кредиторите бе свикано от Окръжния съд, след като по-големите известни кредитори на "Евроманган" не са изпълнили определения, с които съдът ги е задължил да предплатят разноски, необходими за провеждане на откритото производство по несъстоятелност. Такива са предплатени само от двама кредитори, но внесените суми са недостатъчни за издръжка на производството. При това положение, за да не се стигне до спиране на производството по несъстоятелност, съдът свика събранието на кредиторите, което според разпоредба от Търговския закон, може да разреши да бъде продадено имущество от масата на несъстоятелността, ако това е необходимо за издръжката на производството по несъстоятелност.

С решение от март т.г. Окръжният съд в Добрич обяви в неплатежоспособност "Евроманган" ЕАД с начална дата 26 юли 2016 г. и откри производство по несъстоятелност на дружеството.

Прекратиха концесията на мина Оброчище

Прекратиха концесията на мина Оброчище

От юли 2018 г. работниците не са получили заплатите си

Припомняме, че мангановата мина "Оброчище" е една от четирите в света и най-голямата в Европа. Финансовото й състояние от години е нестабилно, а Министерството на енергетиката вече два пъти временно прекратява правомощията на концесионера "Евроманган". Също така, още през февруари работниците на "Евроманган" АД заявиха, че от юли 2018 г. не са им изплатени заплатите. Дължимите суми за електроенергията на рудника се заплащат със закъснение.

На 11 септември Окръжният съд в Добрич реши делото за обявяване в несъстоятелност на мангановата мина Оброчище да продължи в края на октомври. На заседанието за последен път задължи концесионера на мината край село Църква "Евроманган" АД да представи нужната документация по делото за откриване на производство по несъстоятелност. Искането е внесено заради неизплатени заплати на работниците, както и заради задължения за доставка на електроенергия.

Двата иска се разглеждат в едно производство, след като Окръжният съд прецени, че са налице законовите предпоставки за служебното им съединяване.

Мина Оброчище - сагата продължава

Мина Оброчище - сагата продължава

Незиплатени заплати и концесионни такси в рудника от години