За 88 лева увеличение на основното възнаграждение на младшия изпълнителски състав в ГДИН и ГДО се договориха участниците в 5-часовата среща в Министерството на правосъдието.

На нея присъстваха представители на Синдиката на служителите на затворите в България /ССЗБ/, Синдикат "Охрана" и административните ръководства на двете главни дирекции.

Изравняват заплатите на надзирателите с тези в МВР

Изравняват заплатите на надзирателите с тези в МВР

Отпуснатите от бюджета средства са в размер на 15 млн. лв.

Припомняме, че в края на март министър Цачева подписа заповед, с която се изравниха възнагражденията за специфичните условия на труд на двете главни дирекции с тези на служителите от МВР. Заповедта влезе в сила със задна дата - от 1 януари 2018 г. и с нея сумата за специфични условия на труд от 95 лв. стана 190 лв.

Днешното договорено увеличение ще е в сила със задна дата - от месец март 2018 г., и ще обхваща 1149 служители от ГДО и 2884 от ГДИН. Това са служители, които работят по Закона за МВР, но в заплатите им бяха доста по-ниски от тези на колегите им в МВР на аналогични длъжности.

На срещата е взето решение да се отпуснат допълнителни 15 млн. лв. за Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Главна дирекция "Охрана" в изпълнение на поетия от премиера Борисов ангажимент.

Цачева подписа заповед за възнагражденията на надзирателите

Цачева подписа заповед за възнагражденията на надзирателите

След серия протести

В хода на срещата участниците са се договорили за 88 лева увеличение на основното възнаграждение на младшия изпълнителски състав в ГДИН и ГДО.

Днешното договорено увеличение влиза в сила със задна дата - от месец март 2018 г.

Увеличението ще обхваща 1 149 служители от ГДО и 2 884 от ГДИН.

Повече надзиратели в затворите, но от следващата година

Повече надзиратели в затворите, но от следващата година

Засега оптимизират щатовете и купуват технически средства