От Министерството на правосъдието предлагат използване на видеоконференция в съдебните процеси, съобщиха от Министерския съвет след заседанието на кабинета "Борисов-3".

С промени в преходните и заключителни разпоредби на Гражданския процесуален кодекс (ГПК), се предлагат и промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Целта е създаването на нормативна уредба за използването на видеоконференцията в гражданския и административния процес, както и разширяването на възможностите за използване на видеоконференцията в наказателния процес.

В момента съдебните производства по граждански дела и административни дела обичайно се извършват в съдебните зали, като всички участници присъстват лично физически.

Министерство на правосъдието осигури видеоконферентна връзка за 20 съдилища

Министерство на правосъдието осигури видеоконферентна връзка за 20 съдилища

Оборудването е инсталирано и готово за употреба

С предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) се разширява възможността за използване на видеоконференцията при разследване и при съдебни заседания, когато участниците в досъдебното и съдебното производство се намират на различни места на територията на страната или извън нея. Целта е да има по-голяма гъвкавост при провеждането на наказателния процес.

Промените в ГПК, АПК и НПК в областта на видеоконференцията са обусловени от необходимостта от ускоряване на гражданското, административното и наказателното производство и намаляване на разходите по осъществяването им.

С новите текстове дистанционно ще може да се прави устен превод и събиране на доказателства в гражданските съдопроизводства. С видеоконференция ще може да се изслушва страна в съдебния процес, да се разпитват свидетели и вещи лица и в административния процес. Видеоконференция ще може да се ползва и при разглеждане на предложенията или молбите на осъдени за предсрочно освобождаване.

В резултат на предложените промени в ГПК, АПК и НПК видеоконференцията в гражданския, в административния и в наказателния процес ще се превърне в ефективно средство за събиране на доказателства, ще допринесе за модернизиране на съдебната система и подобряване на нейната достъпност чрез пропорционално използване на възможностите на новите технологии, за процесуална икономия и доближаване на този процес към правилата, използвани в другите държави-членки на Европейския съюз.

Припомняме, банкерът Цветан Василев, който е съден за фалита на управляваната от него КТБ на няколко пъти искаше да бъде разпитан чрез видеоконферентна връзка, защото се чувства застрашен, ако се върне в България.

Бившият главен прокурор Сотир Цацаров обясни, че ще разпита Василев само ако бъде екстрадиран.

С постановление на Софийска градска прокуратура от 28 октомври 2016 г. за втори път бе отхвърлена молбата за разпит чрез видеоконферентна връзка на Цветан Василев.

И през 2019 г. Цветан Василев искаше да бъде разпитан по делото, което се води срещу него, но без да пристига в България.

След ограничителните мерки срещу разпространението на коронавируса тази година - (2020 г.) някои от съдилищата и затворите в страната осигуриха възможност за видеоконферентна връзка. По информация към 22 юни 2020 г. това са 56 съдилища.