Районен съд възстановява Росен Василев за ректор на Техническия университет във Варна, съобщава БНР. Уволнението му е определено като незаконно и се отменя.

Аргументите на съда са, че длъжността "ректор" е мандатна и се прекратява предсрочно по негово желание или с решение на Общото събрание.

Подлежи обжалване пред Окръжния съд в двуседмичен срок, тъй като съдебният акт не е окончателен.

Назначиха проф. Розалина Димова за временен ректор на ТУ-Варна

Назначиха проф. Розалина Димова за временен ректор на ТУ-Варна

Тя трябва да организира избора на постоянен ректор

Припомняме, преди повече от година редакцията на news.bg беше алармирана от от бившия ректор проф. д-р Овид Фархи за схема, която грубо нарушава Закона за развитие на академичния състав в България.

Година по-късно - на 9 ноември от излязоха резултатите от проверка на комисията по академична етика в МОН, според които има преписване на чужди трудове от проф. Василев.

Ректорът бе отстранен и бе постановено той да не преподава и като лектор.

Просветният министър Красимир Вълчев обяви, че от МОН разглеждат още три сигнала за плагиатство.

Отстраненият ректор на ТУ-Варна няма да може да преподава и като лектор

Отстраненият ректор на ТУ-Варна няма да може да преподава и като лектор

Плагиатството се изразява в становищата на рецензентите