Проф. д-р инж. Розалина Стефанова Димова е временно изпълняваща длъжността ректор на Техническия университет - град Варна. Заповедта бе издадена от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, съобщиха от МОН.

До момента проф. Димова бе заместник-ректор по научната, научно-приложна и проектна дейност в университета. Тя е преподавател по "Комутация и мултиплексиране в телекомуникациите", "Телекомуникационни мрежи" и "Цифрови преносни системи".

Уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Уличиха ректора на ТУ-Варна в плагиатство

Росен Василев преписвал дословно чужди трудове

Проф. Димова ще изпълнява длъжността до избирането на нов ректор. Тя ще има всички правомощия и задължения на ректор на висшето училище, включително да освободи от академична длъжност предшественика си проф. д-р Росен Василев и да организира провеждането на предсрочни избори за нов ректор.

МОН разглежда още три сигнала за плагиатство

МОН разглежда още три сигнала за плагиатство

Красимир Вълчев назначава служебен ректор на ТУ-Варна

Припомняме, още на 28 юли 2017 г. в редакцията на news.bg пристигна сигнал за плагиатство на бившия вече ректор на ТУ-Варна проф. д-р Росен Василев.

Година по-късно - на 9 ноември от излязоха резултатите от проверка на комисията по академична етика в МОН, според които има преписване на чужди трудове от проф. Василев.

Ректорът бе отстранен. Той няма да може да преподава и като лектор.

От университета защитиха своя ректор.