Съдът на Европейския съюз (СЕС) ще тълкува дали е допустимо начисляването на "такса сградна инсталация", когато отделните потребители са се отказали от централното отопление.

Протест обсади Съдебната палата срещу „такса сградна инсталация“
Обновена

Протест обсади Съдебната палата срещу „такса сградна инсталация“

ВКС решавал граждани на ЕС ли сме, или на Топлофикация

СЕС ще даде задължително тълкуване и относно това дали е допустимо плащането на топлинната енергия за сградна инсталация да се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект, без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта.

Тълкуванията на СЕС са по повод запитване на българските съдилища за това как да се прилага правото на ЕС в български условия при доставката на централно отопление на потребители.

От своя страна самото запитване е по повод дело на сдружението с нестопанска цел "Сдружение за правна помощ на потребителите", според което се наблюдава пробив в наложената практика българският съд да тълкува разпоредбите на правото на Европейския съюз.

Законова промяна е нужна за отпадане на такса сградна инсталация

Законова промяна е нужна за отпадане на такса сградна инсталация

Иван Иванов прехвърли проблема на Народното събрание

Сдружението от дълго време работи в посока за подобряване на прозрачността в отношенията между търговци и потребители в енергийния сектор и за налагане на европейската регламентация за защита на потребителите в България.
В този смисъл Сдружението е предявило и спечелило на три инстанции колективен иск срещу общите условия на ЕВН Електроснабдяване, както и е предявило два колективни иска в Окръжен съд Пловдив и в Софийски градски съд срещу нелоялната практика на ЕВН България Топлофикация и Топлофикация София да начисляват сметки за непоискана доставка на топлинна енергия.

Който потребява повече парно, да плаща по-голяма такса сградна инсталация

Който потребява повече парно, да плаща по-голяма такса сградна инсталация

За това настоя Мая Манолова