Съюзът на съдиите в България разкритикува изказвания на икономическия министър Кирил Петков и регионалния министър Виолета Комитова, в които двамата критично коментират съдебни решения.

От съсловната организация са категорични, че в изказванията си пред медии Петков и Комитова са отправили недопустими коментари за личността на съдия Мария Вранеску за разпределението на делата в Софийския градски съд и за начина на формиране на съдийското убеждение по няколко производства, без да имат факти, че съдия Вранеску е била мотивирана да постанови актове по причини извън делото.

От Съюза припомнят, че публични критични коментари на съдебните актове са допустими, но ако това се прави от висши представители на изпълнителната власт, те са подложени на известни ограничения, които се налагат от необходимостта за опазване на авторитета на съдебната власт в едно демократично общество.

Съдът спря назначаването на новия надзор на ББР, Кирил Петков с обвинения към съдията

Съдът спря назначаването на новия надзор на ББР, Кирил Петков с обвинения към съдията

Петков всеки ден ще подава заявление...

Те подчертават, че ако министрите имат съмнения за нарушения на принципа на случайно разпределение на делата и безпристрастността на съда, е трябвало да поискат проверка от Инспектората при Висшия съдебен съвет или от самия ВСС, а не да отправят директно обвинения, без да разполагат с необходимата информация.

"Държавният интерес се защитава само с правни средства. Всички останали действия, независимо дали са продиктувани от добри намерения и преследват общественополезни цели, освен че са безполезни за самите носители на власт, нанасят дългосрочни вреди за държавата, защото липсата на доверие в съдебната власт е предпоставка за правен нихилизъм и за произвол на изпълнителната власт", посочва се в позицията на ССБ.

По тази причина те очакват двамата министри да намерят "уместен начин да поправят нанесената вреда за доверието в правосъдието и за личното и професионално достойнство на засегнатия съдия".

Припомняме, преди дни във връзка със спирането от страна на съда на назначаването на новия надзор на ББР икономическият министър обвини съдия Вранеску, че е взела решение, несъответстващо на закона.

Регионалният министър пък се изказа остро по повод решението на съдия Вранеску за отказ на вписването на новото ръководство на "Автомагистрали".