Три организации питат единствения кандидат за шеф на Следствието Борислав Сарафов различни въпроси за работата му в следствието и за отчетността на прокуратурата.

Борислав Сарафов е единственият кандидат за шеф на Следствието

Борислав Сарафов е единственият кандидат за шеф на Следствието

Зам.-главният прокурор бе номиниран от предишния шеф на службата

От Института за пазарна икономика (И.П.И.), Българския институт за правна инициатива (БИПИ) и от Камарата на следователите в България (КСБ) задават въпроси като се позовават и на концепцията на Сарафов за поста, съобщи "Правен свят", който публикува въпросите без редакторска намеса и по ред на постъпването им във ВСС:

На 22 ноември Институтът за пазарна икономика (ИПИ) пита:

 1. Подкрепяте ли модела, предложен в Независимия анализ на структурния и функционалния модел на прокуратурата, заместникът на главния прокурор и директор на НСлС да остане зависим от главния прокурор по отношение на ресурсите, а по отношение на оперативността той да бъде независим, така че да е в неговите правомощия да провежда независимо разследване срещу главния прокурор, без възможност последният да отмени действията му?
 2. Считате ли, че трябва да бъде възобновен дебатът за по-силна отчетност на прокуратурата пред обществото чрез възможността Народното събрание (НС) да изисква по собствена инициатива доклади за дейността на прокуратурата, включително по неприключили със съдебен акт дела?
 3. Ако отговорът Ви е положителен, ангажирате ли се като бъдещ директор на НСлС да инициирате дискусия между ВСС, представители на законодателната власт и експерти от НПО сектора и академичните среди?
 4. Предвид ниската натовареност на следователите от НСлС с какво мотивирате обявяването на конкурси за назначаване на следователи в НСлС, а не закриването на освободените щатни бройки (раздел III, т. 2 от представената от Вас концепция)?

На 28 ноември от Българския институт за правни инициативи (БИПИ) питат:

 1. Вашата кандидатура е единственото мотивирано предложение за директор на НСлС. Тя е подкрепена и от Главния прокурор, и от досегашния директор на НСлС. Как гледате на това?
 2. Какви решения смятате да предложите за намаляването на диспропорциите на натовареност на окръжните следствени отдели в контекста на цялостната реформа на съдебната карта?
 3. Как виждате ролята на националните разследващи органи в процеса на изграждане на Европейска прокуратура?
 4. Сред юридическите и магистратски среди има силно критично отношение към влезлите в сила на 05 ноември 2017 г. промени в НПК, което мнение се споделя и в искането на ВКС до КС от 17 ноември 2017 г. Каква е Вашата оценка за тези промени?
 5. В своята концепция (стр. 16) предвиждате да се допитате до мнението на окръжните прокурори за качеството на работата на следствените отдели. Мислите ли, че е удачно да се изследва и мнението на следователите за работата и влиянието на наблюдаващите прокурори?
 6. Ако бъдете избран за Директор на НСлС, какъв ще е профилът на заместниците Ви?
 7. Смятате ли, че уебстраницата на НСлС отговаря на стандартите, заложени в Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020?

На 30 ноември от Камарата на строителите в България (КСБ) питат:

 1. Според Вас, какви промени е необходимо да бъдат извършени в структурата на специализираните отдели на НСлС с цел постигане равномерна и оптимална натовареност на следователите?
 2. Намирате ли за положително /като възможност за повишаване на натовареността/ да бъде дадена конкретна функционална компетентност на следователите в НСлС с оглед разследванията на престъпления свързани с корупция и приватизация?
 3. Как виждате взаимодействието между Вас, на длъжност директор на НСлС и заместник на главния прокурор по разследването и окръжните прокурори и мястото на ръководителите на следствените отдели?

Същевременно от Риск мониторинг - неправителствена организация, посочила за своя мисия работа за редукция, контрол и превенция на организираната престъпност и високата политическа и институционална корупция подкрепят кандидатурата на единствения претендент за шеф на следствието - Борислав Сарафов.

"Г-н Сарафов е безспорен професионалист от висок ранг, доказал се в работа по едни от най-тежките и сложни дела в страната, както и успешен ръководител на различни звена в Прокуратурата на Република България", гласи част от становището на фондация РискМонитор, публикувано на страницата на Висшия съдебен съвет.

"Убедени сме, че със своя професионализъм, принципност, екипност и иновативност, г-н Борислав Сарафов ще бъде изключително ефективен, успешен и отговорен Директор на Националната следствена служба и ще утвърди авторитета и престижа на разследващите органи, прокурорската институция и съдебната власт пред Европейските и международни партньори", завършва позицията на фондацията, подписана лично от нейния изпълнителен директор Стефан Попов.

Петимата, номинирали Борислав Сарафов за този пост са Евгени Диков (доскорошен директор на НСлС - бел.ред.), Пламена Цветанова, Пламен Найденов, Сотир Цацаров и Даниела Машева. Неговата номинация бе издигната на 25 октомври 2017 г.

Постът директор на следствието бе овакантен на 3 октомври т.г., когато Диков встъпи в длъжност като член на ВСС от квотата на следователите.

Избраха шефа на следствието за член на ВСС

Избраха шефа на следствието за член на ВСС

Евгени Диков е избран с 296 гласа

До 30 ноември бе срокът, в който можеше да бъдат поставени въпроси за изслушването на Сарафов. Номинацията на Борислав Сарафов предстои да бъде гласувана от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) на 6 декември 2017 г. от 11:00 часа.