Върховният административен съд не е разглеждал по същество нито едно от трите дела, свързани с казуса парк "Росенец", а се е произнесъл единствено по допустимостта на жалбите. Това заявява председателят на ВАС Георги Чолаков по повод публикации, свързани с определения на съда по казуса.

Той посочва, че съдебните актове на ВАС са постановени съобразно наличните по делото доказателства и съдебната практика по идентични случаи.

ВАС е разгледал три административни дела, образувани по частни жалби срещу определения на Бургаския административен съд, свързани с казуса "Росенец", като и по трите дела върховните съдии са се произнесли по допустимостта, с които са отменили обжалваните определения и са върнали делата за продължаване на процесуалните действия, поясняват от ВАС.

Едното от делата е свързано с постройката на плажа "Росенец", а другите две - с решения на Общинския съвет в Бургас за изменение на подробният устройствен план, които засягат промяна на статута на пътя, водещ по плажа.

За 3-етажна сграда в парк "Росенец" сигнализира Константин Бачийски

За 3-етажна сграда в парк "Росенец" сигнализира Константин Бачийски

Общинският съветник очаква областният управител да изясни ситуацията

Относно постройката на плажа Росенец ВАС не се е произнесъл дали тя е незаконна или не, нито дали подлежи на събаряне. Разгледан е единствено въпросът дали жалбоподателят "Стрейтлайн" АД има правен интерес да обжалва заповедта на кмета на Бургас за събаряне на сградата. Върховните магистрати са приели, че дружеството има правен интерес и са върнали делото на същия състав на Административния съд в Бургас за продължаване на съдопроизводствените действия.

Практиката на ВАС е, че когато заповедта за събаряне на постройка е издадена срещу неизвестен извършител, какъвто е случаят, всеки, който докаже по някакъв начин права върху постройката, предмет на събаряне, има право на жалба срещу тази заповед. От значение по този вид дела е само дали има наличие на правен интерес по отношение на постройката, която е предмет на събаряне.

Относно пътя предмет на единия спор пред първоинстанционния съд в Бургас е решението на Общинския съвет в Бургас от 28 април 2020 г. за изменение на ПУП. Срещу решението на Общинския съвет жалба са подали ЕТ "Виолетка Костадинова - Вилис 54 - Самоков" и едно физическо лице. Делото е било спряно до приключване на оспорването на решението на Общинския съвет от 28 юли 2020 г. ВАС е отменил определението за спиране поради липса на връзка между делата, тъй като висящият спор не касае точка 1 на решение № 41 на Общинския съвет от 28.07.2020 г.

Прокуратурата не открила никакви документи за "Росенец"

Прокуратурата не открила никакви документи за "Росенец"

Кметът на Бургас и шефът на ДНСК трябва да предприемат действия

Предмет на второто дело пред ВАС е частна жалба срещу решение на Административния съд в Бургас, с което е прекратено производството по делото поради липса на предмет. Първоинстанционният съд е приел, че с обжалваното решение на Общинския съвет от 28 юли 2020 г. не е изцяло оттеглено предходно решение от 28 април 2020 г. на Общинския съвет, а само по точка 1 (изменението на ПУП). От доказателствата по делото се установява, че оттеглянето касае изцяло решението по т. 41 на Общинския съвет. Поради това ВАС е върнал делото за продължаване на съдопроизводствените действия и извършване на преценка за допустимост на оспорването с оглед предмета на спора.

Произнасянето по същество по тези казуси предстои и пред двете съдебни инстанции.

Пореден протест в парк "Росенец", този път с фотоизложба

Пореден протест в парк "Росенец", този път с фотоизложба

Граждани искат да поставят паметник на независимостта пред резиденцията

Припомняме, на 11 юли 2020 г. симпатизанти на ДПС плажуваха масирано на "Росенец". Това се случи след като съпредседателят на "Демократична България" Христо Иванов и негови привърженици, които се опитаха да плажуват там и да поставят българското знаме, бяха грубо избутани от охранители на НСО, а българският трикольор беше съборен на земята от охранителите.

На 28 юли стана ясно, че пътят към плажа на "Росенец" се връща на община Бургас.

На 4 август официално плажът в Росенец вече беше със свободен достъп.

На 20 август Община Бургас издаде 5 констативни акта за незаконни обекти, разположени край имота в парк "Росенец", обитаван от почетния председател на ДПС Ахмед Доган.

На 1 ноември имаше пореден протест в парк "Росенец", този път с фотоизложба.