По реда на сегашната наредба ще се издават актовете за одобрение по училищните схеми по програмите "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 година, съобщиха от ВАС. 

Петчленният състав на ВАС отхвърли искането за спиране на Постановление № 32 на Министерския съвет от 22 февруари 2019 г. за промени в Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Искането е по отношение на § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата. Това стана ясно от Определение № 12586 от 25 септември 2019 на Върховният административен съд (ВАС). 

Земеделци настояват за промяна на схемата "училищен плод"

Земеделци настояват за промяна на схемата "училищен плод"

В схемата имало монополисти

Според определението всички договори с доставчици по тези училищни схеми прекратяват действието си след края на учебната година.

От Държавен фонд "Земеделие" започват да издават актове за одобрение на заявители по схемите за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения по подадените заявления по реда, въведен с Постановление № 32 на Министерски съвет от 22 февруари 2019 г. за промени на наредбата. 

Параграф 23 - като "параграф 22" за плодовете и млякото за учениците

Параграф 23 - като "параграф 22" за плодовете и млякото за учениците

Хаос с доставките на плод и мляко в училищата

Промените в нормативната уредба, която урежда прилагането на училищните схеми, въведени през февруари и март 2019 година, осигуряват по-голяма гъвкавост на учебните заведения при участието им в схемите. Изборът на заявител е предвидено да се извършва изцяло от детската градина/училището, като избраният заявител от своя страна има ангажимента да подаде заявление за одобрение в ДФ "Земеделие", мотивират се от ВАС. 

Към момента по схема "Училищен плод" са подадени 133 заявления за одобрение за 2515 учебни заведения. По схема "Училищно мляко" са подадени 102 заявления за одобрение за 2262 учебни заведения

Производители обвиняват ДФЗ, че създава хаос в доставките за училищата

Производители обвиняват ДФЗ, че създава хаос в доставките за училищата

Повече от два месеца Фондът не е дал указания и критерии за доставките на мляко и плод