Година затвор и глоба от 5000 лева получи Ахмед Муса. Решението на ВКС е окончателно. То е за проповядване на омраза на религиозна основа. Муса бе съден по делото срещу 13-те имами за проповядване на радикален ислям. Днес във ВКС е получено уведомление от прокурор за изпълнение на наложеното от съда наказание.

Според върховните съдии Ахмед Муса разпространява възгледи, които могат да разпалят вражда или омраза. В решението на ВКС се подчертава, че Муса е използвал религията, за да проповядва омраза към християните, евреите и всички други религии.

Той е изричал публично на своите петъчни проповеди в джамиите, в кафенета и на други публични места пред събралите се хора, че "който не е с нас, е против нас", че "ислямът ще победи по целия свят и това ще стане със сила и меч", с "джихат", че "поклонниците на салафизма" са истински мюсюлмани, а всички останали са "неверници", "грешници" и "гяури".

В речите си той възхвалявал тези, които "умират за вярата", "слагат бомби и режат глави" в името на тази вяра. Убеждавал, че мюсюлманите трябва да воюват с християните, да "убиват и колят", докато те не приемат исляма.

Ахмед Муса, съден по делото срещу 13-те имами, е в пазарджишкия затвор

Ахмед Муса, съден по делото срещу 13-те имами, е в пазарджишкия затвор

ВКС потвърди присъдата му

Съдиите от ВКС оспорват защитата, според която подсъдимият е упражнявал правомерно конституционно гарантираното му право на свободно изповядване на религия. Според Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) правото на свобода на "религия" има два аспекта - правото на всеки да има убеждение, което е "абсолютно" право, и правото да демонстрира това убеждение, което "не е абсолютно", тъй като може да засегне правата на други лица.

Проверяват прокурорката по делото срещу Ахмед Муса

Проверяват прокурорката по делото срещу Ахмед Муса

За коментара й пред медии, в който противопоставя български граждани по религиозен признак

"Инкриминираните в обвинението факти срещу подсъдимия не засягат "вътрешното му право на религиозни убеждения", което се ползва с абсолютна защитата от държавата. В словото си подсъдимият приканвал към "свещена борба" срещу християните и други религии, като настройвал срещу тях, наричайки ги "неверници", "гяури" и "грешници" - квалификации, които сами по себе си са достатъчни да разпалят омраза между хора от различни етноси на религиозна основа", подчертават върховните съдии.

Съдиите от ВКС се позовават на ЕСПЧ, който предоставя "правото на намеса на държавата". То се прилага, когато чрез езика на омразата се засягат изконни демократични ценности, правата и свободите на другите граждани. Такъв според ВКС е настоящият случай.

Ахмед Муса бил склонен да жертва и децата си в името на Аллах

Ахмед Муса бил склонен да жертва и децата си в името на Аллах

Логистична база на "Ислямска държава" може да е създадена в Пазарджик

Въззивният съд е взел предвид и факта, че наказателното производство е продължило повече от 8 години, но с оглед на естеството на разследваната престъпна дейност, нейния мащаб, период и множеството участници в нея, ВКС приема, че този срок не е "неразумно дълъг".

Решението на тричленния състав на ВКС е с № 38/25.04.2019 г. по к.н.д. № 66/2019 г. (образувано по жалба на Ахмед Муса). За обвинението по чл. 164, ал. 1 от НК (проповядване на омраза на религиозна основа чрез слово) съдиите от ВКС са категорични, че мотивите на атакувания от Муса съдебен акт има достатъчно фактология за времето и мястото на престъпното проповядване на омраза. Описани са точните месец, ден, година, приблизителен брой лица, присъствали на проповедите и др.

С това решение съдебният състав на ВКС отмени присъда № 4/30.03.2018 г. по в.н.о.х.д. № 420/2016 г. на Апелативен съд - Пловдив в частта, с която подсъдимият е осъден за престъпления по чл. 109, ал. 2 вр. чл. 108, ал. 1 от НК и по чл. 108, ал. 1 от НК, като в тази част прекратява наказателното производство. Тези членове са за проповядване на фашистка или друга антидемократична идеология и организиране или членство на група, която планира извършване на подобни престъпления. Съдът оставя в сила присъдата в останалата ú част.

Присъдата на ВКС потвърждава решението на пазарджишкия окръжен съд по н.о.х.д. № 330/2012 г., с което Муса е признат за виновен за проповядване чрез слово на антидемократична идеология и участие в престъпна група, която цели подобни престъпления.

Ще станем ислямска държава, ако се наложи и с война, проповядвал Ахмед Муса

Ще станем ислямска държава, ако се наложи и с война, проповядвал Ахмед Муса

Според него България не трябва да се уважава, защото е християнска държава

"Съдът е привел в изпълнение и отложеното наказание от 3 г. "лишаване от свобода" по присъда по н.о.х.д. № 905/2004 г. на ОСПз, влязла в сила на 20 ноември 2004 г.", цитират решението от ВКС. На следващо съдебно ниво Муса е признат за невинен за членство в престъпна организация, в която е членувал и Юсуф Г. (който е оправдан).

В жалбата си до ВКС Муса посочва нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, явна несправедливост на наказанието. Молбата му е от 20 февруари 2019 г. и в нея той настоява ВКС да приложи абсолютната погасителна давност за обвиненията за членство в престъпна група.

Върховните съдии приемат, че е изтекла абсолютната давност, поради което наказателното производство следва да се прекрати, като се отмени постановеният в тази част съдебен акт. В мотивите на ВКС се уточнява, че срокът на изтичане на абсолютната давност по първото обвинение е 30 октомври 2018 г., а по второто - 07 април 2018 г. Това е след постановяване на въззивната присъда на 30 март 2018 г. и преди образуване на производството пред ВКС.

Защитата на Ахмед Муса Ахмед иска отвод на експерта Алекс Алексиев

Защитата на Ахмед Муса Ахмед иска отвод на експерта Алекс Алексиев

Обвини го, че заема страна по делото