Инфлацията за януари е 1,4 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Средното относително нарастване на потребителските цени за първия месец на годината спрямо януари 2007 г. е 12,5 на сто.

През януари спрямо декември хранителните продукти и безалкохолните напитки са се увеличи с 2,1 на сто.

Цените в здравеопазването са нараснали с 1,8 на сто, в транспорта увеличението е с 2,6 на сто, а в цените на облеклото и обувките има намаление от 0,6 на сто.

Хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2007 г. е 11.7%, което представлява повишение от 1.5 процентни пункта на месечна база.

България започна да отчита този показател от януари 2007 г., след присъединяването си към ЕС.
Хармонизираният индекс на потребителските цени се отличава от националната инфлация, тъй като отчита влиянието върху динамиката на потребителските цени на потреблението на чуждестранните граждани в България и въвежда в потребителската кошница колите втора употреба.

Заедно с изнасянето на тези данни в НСИ се проведе и първата пресконференция на новоназначения дикетро на института Мариана Коцева.