Фирми с над 5% разлика в заплащането между мъжете и жените да не се допускат до участие в обществени поръчки. За това настоява КНСБ, съобщава БНР.

Инициирана е съгласувателна процедура между социалното министерство, бизнеса и синдикатите за Директивата за равно заплащане между мъжете и жените и за прозрачност в заплащането.

Министерството проучва необходимостта от промени в трудовото ни законодателство относно разпоредбите на директивата.

От КНСБ настояват за редица промени в директивата.

Жените получават средно с около 14% по-ниски заплати от тези на мъжете у нас

Жените получават средно с около 14% по-ниски заплати от тези на мъжете у нас

Разликата намалява с 3% за последните 10 години

Националният секретар на синдиката Величка Микова обясни, че в момента се предвижда само големи фирми с над 250 души персонал да докладват ежегодно за разликите в заплащането.

Тя посочи, че у нас тези предприятия осигуряват само 1/4 от работните места на пазара на труда. Това означава, че директивата няма да бъде достатъчно ефективна. По тази причина КНСБ иска директивата да бъде преработена и да бъдат включени като задължителни да докладват за системите на заплащане и за равенството на заплащането и фирми с персонал под 250 служители.

Жените и мъжете у нас получават различни заплати за един и същ труд

Жените и мъжете у нас получават различни заплати за един и същ труд

Публикуваха доклад за равнопоставеност на мъжете и жените за 2018 г.

Микова припомни, че по последни данни през 2019 г. у нас разликата в заплащането по пол бележи слаб ръст и достига до 14,1%, след като година по-рано е 13,9%.

Очаква се, че тази година различията в заплащането ще се задълбочат заради кризата с коронавируса.

Националният секретар на КНСБ заяви, че въпреки прилаганите досега правителствени политики, насочени към запазване на заетостта и доходите, както и допълнителните плащания за заетите на първа линия тази директива ще подпомогне да се намери баланс в заплащането между половете.