При преструктурирането на дружеството ЧЕЗ България" ЕАД ще има вливане на „Електроразпределение Плевен" АД в „Електроразпределение Столично"АД, като ще бъде образувано на „Електроразпределение София област".

На среща днес между ръководството на дружеството и министър Петър Димитров е съобщено, че са постигнати договорености със синдикатите за планираните съкращения и обезщетенията, които ще бъдат получени - между 10 и 18 средно месечни заплати.

Ръководството на ЧЕЗ е поел ангажимент да предложи работа на съкратените служители в други структури на чешката компания, в т.ч. и извън страната.

От ръководството на ЧЕЗ България" ЕАД са поканили представител на МИЕ да участва в Извънредното общо събрание на електроразпределителните дружества на „ЧЕЗ България" на 4 септември.

На срещата е поставен въпросът и за нерешените финансови проблеми на дружеството с Мини „Бобов дол". От електроразпределителното дружество посочиха, че само за последната година задълженията на мината са нараснали с 2,5 млн. лв.

От ЧЕЗ потвърдиха своята готовност да участват в изграждането на АЕЦ "Белене".