Два от телекомите да престанат да отказват на абонатите си прекратяване на договорите им или да създават пречки за това.

Това нарежда Комисията за защита на потребителите (КЗП) в решение, след като е разгледала практиките на мобилните оператори. В решението на комисията имената на операторите не се посочват обаче.

От КЗП обясняват и какви са били несъответните практики на телекомите.

Единият от операторите отказва разтрогване на договорните отношения, ако клиентът му не подаде заявлението за прекратяване в обекта, в който го е сключил. Подобна уговорка не е залегнала в условията на оператора, с които потребителят се съгласява при обвързването си с търговеца.

Другият телеком пък принуждава потребителите да отправят типови предизвестия за прекратяването на контракта. Независимо от обстоятелството, че общите условия на дружеството допускат писменото предизвестие да бъде подадено, както по образец, така и в свободна форма, на практика търговецът изисква от абоната си да попълни бланка Допълнително споразумение към договорите по образец, който се предоставя в търговските му обекти. Освен това заявлението трябва да се подаде точно месец преди изтичането на договора. В противен случай той не се прекратява.

Тези действия на търговците неоснователно създават трудности на потребителите и представляват нелоялни търговски практики, се посочва в решението на КЗП.

Към момента телекомите обжалват решението
В случай че съдът потвърди решенията на контролния орган, потърпевшите от действието на тези практики могат да претендират за обезщетения по съдебен ред.