Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отчита положителни тенденции в изменението на Композитния индекс "Икономика на светло" за 2018 година.

Причините за това са финансовата и икономическа стабилност, мерките за подобряване на бизнес средата и за ограничаване на сивата икономика.

АИКБ отчита подобрена комуникация на властта с бизнеса. Както през 2017 г., така и през миналата година неблагоприятно си остава влиянието на състоянието на образованието и мъчителното придвижване на реформите на пазара на труда.

От АИКБ обявиха номинациите за шестите награди "Икономика на светло"

От АИКБ обявиха номинациите за шестите награди "Икономика на светло"

Журналисти и институции

Според АИКБ преговорите между социалните партньори за договаряне на прозрачен и честен механизъм за определяне на минимална месечна работна заплата са напълно блокирани.

Повишава се финансовата култура на хората, отчете професор Стефан Петранов.

Относителната политическа стабилност се отразила положително на състоянието на икономиката.

НАП е въвела успешна контролна кампания спрямо фирми с голяма касова наличност, което ограничило сивите практики. Година след началото на проверките на приходната администрация сумата в касите на дружествата е намаляла с 5 милиарда лева и е отчетено увеличение на файла върху дивидентите с над 130 милиона лева.

При допълнителна работа част от възнаграждението се плаща неофициално, стана ясно още от думите на професор Петранов.

От АИКБ искат задължителна матура по математика

От АИКБ искат задължителна матура по математика

Всяко трето високоплатено незаето място е за програмисти

Благоприятно отношение към подобряване на бизнес средата има извършената промяна в Закона за счетоводството. 3637 микропредприятия са освободени от задължителен одит на годишните финансови отчети. Направените мерки са облекчили административната тежест. Борбата със сивата икономика не може да става с репресивни мерки, каза Петранов.

Все пак АИКБ отчита продължаващи неблагополучия в някои държавни политики. Така например в енергетиката все още продължава непазарното и привилигировано положение на производителите на ток от ВЕИ и от когенерация, както и на така наречените американски централи. Към този проблем се добавили и някои спекулации с осигуряването на студения резерв.

България губи от обща европейска минимална заплата

България губи от обща европейска минимална заплата

Минималното възнаграждение у нас би паднало с 40 лева

АИКБ апелира към Европейската комисия да продължи да настоява за въвеждането на честен и прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. АИКБ предлага да се работи систематично и интензивно в посока на развитието на социалния диалог на отраслово ниво и на браншово колективно договаряне.

Организацията смята, че час по-скоро трябва да се отмени административното определяне на минималната работна заплата в страната. Това изтласква част от работниците да преминат в сиви практики, според проф. Петранов.

2017 година е била година на окончателно излизане от финансово-икономическата криза според АИКБ. Все пак работодателската организация отчита риска от Брезкит за икономиката на ЕС и България.

В българската икономика въпреки тези позитивно тенденции остава висок делът на сивата икономика, отчете професор Стефан Петранов.

Отлагането на закона за горивата било чадър над сивата икономика
Обновена

Отлагането на закона за горивата било чадър над сивата икономика

Новите изисквания ще влязат в сила от 28.07.2019 г., приеха на комисия