Асоциацията на търговските банки публикува данни за кредитите, по които клиентите са получили право на мораториум или отсрочване, на плащанията. "Един месец, след като Българската народна банка (БНБ) одобри, а банките в България започнаха да прилагат реда за отсрочване ("Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества"), неофициалната информация на АББ от членовете ѝ показва, че броят на получените в банки искания за отсрочване на кредити oт граждани и фирми надхвърля 76 000, а броят на вече одобрените превишава 57 000", пише в официалното съобщение.

От АББ напомнят, че срокът, до който клиентите могат да заявят изричното си желание за ползване на облекчени условия по описания реда пред обслужващите ги банки, е 22 юни 2020 година.

Много или малко са тези искания за отсрочване, които банките са получили и са одобрили?

Трябва да се има предвид, че по последната статистика на БНБ общият брой на отпуснатите от банките кредити на граждани и фирми към края на март 2020 година е над 3.03 милиона. От тях 149 хиляди броя са на фирми, а около 2.89 млн. броя са на граждани. От Асоциацията не дават диференцирани данни, колко от поисканите и одобрени за осрочване заеми са на фирми и колко са на граждани. А подобен разрез може да бъде база за много важни анализи и заключения за състоянието на клиентите от тези два сегмента.

Още по-добре би било, ако бъдат дадени данни за групите кредити както по получатели, така и по размер (съгласно статистическите методики на БНБ), които са поискали и са получили разсрочване. Причината е и че има силно изразен дисбаланс между броя на малките заеми - до 5 хиляди лева и всички останали като размер кредити. И той е валиден както за фирмите, така и за гражданите. При фирмите броят на кредитите до 5 000 лева заема 46.11% от всички отпуснати заеми, а при гражданите дела на заемите до 5000 лева е 76.65 процента.

При така предоставената информация изглежда, че като цяло незначителна част от кредитополучателите са поискали да се възползват от опцията за отсрочване на плащанията си по кредитите. Защото 76 000 искания при 3.03 милиона броя кредити е едва 2.51 процента. Разбира се едно искане може да е за три, четири или пет кредита (АББ не прави уточнение в тази посока). Но дори и да приемем, че средно едно искане е за три кредита, броя на заявените за отсрочване заеми отново е неголям - 7.5%, спрямо всички отпуснати кредити.

Съвсем по друг начин би изглеждала картината, ако имаше информация каква част от тези искания са от фирми и каква от граждани. Защото ако половината от направените искания са от фирми и всяко искане е за повече от един заем това означава, че по над една трета от фирмените кредити е поискана отсрочка.

Що се отнася до гражданите при тях е ясно, че много малка част от длъжниците са поискали да се възползват от възможностите за отлагане на плащанията по задълженията си към банките. И това едва ли може да се обясни с доброто финансово състояние на голямата част от гражданите длъжници. Конкретни анализи могат да бъдат направени, ако АББ предложи по детайлна информация за исканията и за отсрочване и за одобренията по тях

Но що се отнася до гражданите, причините за ниския интерес към възможностите, които предлага мораториума, може да са неинформираност за тези опции, сложност на изискваната документация и/ или невъзможността на клиента да отговори на тези изисквания.