Компанията, изградила тол системата у нас, уверява, че изпълнява изцяло възложените й задачи.

От Kapsch TrafficCom поясняват, че става въпрос за 24-часов мониторинг, експлоатационна поддръжка на взаимодействие между програмните и апаратните ресурси и надграждане с нови функционалности на електронната система на системите за тол таксуване и електронна винетка; актуализации на софтуера, подновяване на лицензите; оценка, подготовка, тестване и изпълнение на промени, разпоредени от АПИ и МРРБ, както и такива, свързани с промяна в закона или директивите на ЕС.

За по-широк обхват на тол системата, настоява НПО

За по-широк обхват на тол системата, настоява НПО

Те рушат пътища

Те изтъкват, че успешно са внедрили над 30 системи за пътно таксуване по целия свят, като България е шестата европейска държава, в която Kapsch е внедрила тол система, след Австрия, Швейцария, Полша, Чехия и Беларус.

От фирмата поясняват, че собственик и оператор на тол системата у нас е българската държава чрез АПИ. Министерският съвет отговаря за решения относно цените на винетките и тол тарифите, обхват на таксуваните пътни участъци, а АПИ - за събирането на пътни такси. Следователно общият приход и размерът на събраните глоби е прерогатив на АПИ и контролните органи.

Тол системата – все още автомобилите плащат след движението на тировете

Тол системата – все още автомобилите плащат след движението на тировете

Събраното покрива почти разходите, но почти

От Kapsch посочват, че според представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са събрани общо над 1 млрд. лв. от старта на тол системата и системата за електронна винетка на 1 януари 2019 г. Цената на тол системата според подписания договора е 150 милиона лв.

Световната банка консултира българските власти и наблюдава изпълнението на проекта по внедряването на системата от началото до края.

От компанията заявяват, че системата за електронна винетка и тол е доставена на АПИ в срок и в работно състояние, съгласно договор и приемо-предавателни протоколи, включително стационарните контролни точки. Колко от тези точки са включени по всяко едно време, е решение на собственика и оператора на системата - АПИ и Министерството, подчертава се в позицията. Поддръжането на компоненти на склад също е в отговорносттите на АПИ (като осигуряване на електричество на контролните точки, почистване на камерите, терминалите за самообслужване и т.н.).

Години трябвали на тол система, за да стане печеливша

Години трябвали на тол система, за да стане печеливша

Около 70 млн. лв. се равняват тези 200 хил. нарушения