Публикуваната днес информация на БНБ за годишните резултати на дружествата, специализирани в кредитиране, показва ясно изразено трайно покачване на проблемните им вземания.

За една година те са се увеличили с 57.9% като в началото на 2002-а са били 188.47 млн. лева, а в края й са достигнали 287.47 млн. лева. При това този ръст драстично изпреварва ръста на кредитите и видимо увеличава дела на необслужваните заеми в общия размер на портфейла на дружествата специализирани в кредитиране.

5-годишен гратисен период за кредитите иска туристическият бранш

5-годишен гратисен период за кредитите иска туристическият бранш

От БХРА настояват и за нови заеми за оборотни средства до 500 000 евро

Впрочем те още са познати като фирми за бързи кредити и като лихвари, въпреки, че последното название не е съвсем коректно към сектора като цяло. Причината е че една голяма част от този бизнес - около 36% , се контролира от "УниКредит Лични финанси", което е дъщерно на "УниКредит Булбанк".

На бизнеса, който развива това дружество до голяма степен се дължи преобладаващия дял, който заемите над 5 години имат в общия портфейл на сектора. Освен това, заемите отпускани от "УниКредит Лични финанси" се отпускат при годишен процент на разходите от 8.5 - 9.5%, а не при 30 - 40% както е при много други фирми от сектора и в този смисъл предоставянето на тези кредити трудно могат да се нарекат лихварски бизнес. Въобще присъствието на "УниКредит Лични Финанси" на този пазар много силно изкривява данните за него и то в положителна посока, което трябва да се има предвид при анализа на данните.

Общия размер на кредитите в този сектор за една година се е увеличил от 2.9 млрд. лева на 3.07 млрд. лева или с над 5.86% като трябва да се има предвид, че по голямата част от този ръст е направен през първото тримесечие на 2020-а - т.е. преди разразяването на COVID кризата. Обратно на това необслужваните кредити на сектора са започнали да се увеличават от края на първото тримесечие и е ясно, че голяма част от този ръст е свързан с пандемията. Така или иначе дела на тези необслужвани кредити в общия портфейл на сектора в началото на 2020-та е бил 6.51%, а в края на годината вече е 9.68% като по тези негативни резултати сектора се доближава до нивата от средата на 2018-а.

Запазването на подобни високи темпове на нарастване на необслужваните кредити в този сектор може да се превърне в голям проблем не само за фирмите в него, но и да създаде сериозно обществено напрежение, както вече на няколко пъти се е случвало. Причината е че голяма част от длъжниците на такива фирми за заеми са хора, а и търговски дружества, чиито доходи като размер и произход ги правят негодни за банкови заеми.

Тяхното финансово състояние по правило е нестабилно и редовните им доходи са много ниски и едно продължаващо влошавани би изпарило сериозни групи пред неприятната перспектива да се срещнат лице в лице със съдия изпълнителите.

Задава се армия от здравнонеосигурени лица, сигнализира Манолова

Задава се армия от здравнонеосигурени лица, сигнализира Манолова

Държавата да плати здравните осигуровки на хората от спрените бизнеси иска тя