Около 7% процента от проверените пояси за ръце имат несъответствия. Това показва проверка на ДАМТН.

467 продукта в 370 търговски обекта са проверили инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) само за първата седмица. Това е по кампанията "Безопасно лято" 2018, информираха от ДАМТН.

През 2018 г. се забелязва значително намаляване на несъответстващите помощни средства за обучение по плуване за деца, които се предлагат на пазара, в сравнение с 2017 г. Тогава при същия продукт са отчетени около 32% нарушения.

Съставени са и 169 броя актове за установяване на административни нарушения на неизрядните търговците. От проверените продукти 255 броя са различни модели играчки и 212 модели пояси за ръце. Инспекциите са в цялата страна.

Те са в различни магазини за детски играчки, обекти за продажба на открито, складове и др. Резултатите показаха, че само за една седмица са открити 169 продукти с несъответствия.

Инспекторите са издали 91 заповеди за спиране разпространението на несъответстващия артикул. Очаква се тази цифра да нарасне.

И тази година сред най-честите нарушения, установени от агенцията, са: СЕ маркировка; инструкции на български език; задължителните предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба или без превода им на български език; информация за наименование и адрес на отговорния икономическия оператор и др.

С цел постигане високо ниво на защита на потребителите, инспекторите на ДАМТН ще продължи проверките на пояси за ръце до края на кампанията, тъй като защитата на децата е първостепенен приоритет.