Консорциум "Софткънект" (френският фонд "Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС" в партньорство с оператора "Флугхафен Мюнхен") спечели концесията на летище "София. Той е спечелил с 86.12 точки.

Това заяви транспортният министър Росен Желязков брифинг, посветен на концесията на летище "София".

"Флугхафен Мюнхен" е операторът на летището в Мюнхен. 

Достоверността, устойчивостта и предлагания модел за развитие са факторите, поради които Консорциум "Софткънет" е спечелил процедурата. И петте оферти са изключително добри и който да спечелил, летище София ще има положителна перпектива. Трима от участниците са получили 100 точки на техническото си предложение, изтъкна Желязков.

Договорът може да бъде сключен след изтичане на 15-дневен срок от днес. Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията. Дори да има оспорване на решението, то ще бъде в кратки срокове, посочи Желязков.

Допуснаха всичките пет кандидати за концесията на летище "София"
Обновена

Допуснаха всичките пет кандидати за концесията на летище "София"

Победителят ще получи летището за срок от 35 години

На второ място в процедурата по концесията на летище "София" се нарежда Консорциум между "Еърпорт Де Пари" ЕС и ЕЙ и ТАВ Хавалинманларъ Холдинг" А. Ш. с 80.31 точки. На трето място е класиран участникът "Фрапорт България" с 80.19 точки. На четвърто място е участникът Консорциум "Витоша" с 78.42 точки. На пето място - Консорциум "ССБ София Еърпорт ДжейВи" с 66.15 точки.

Трима от участниците са получили 100 точки на техническото си предложение - Консорциум "Софткънект", "Фрапорт България" и Консорциум "Витоша". При оценката и отделните разпределения на точките в компонентите на техническото предложения комисията е взела предвид достоверността, изпълнимостта и устойчивостта на предлагания модел за развитие.

На всеки един участник е предоставено копие от решението и протокола от работата на комисията за провеждане на процедурата. Всички офети са били изключително силни и оспорвани, техническата част била съществена при определянето на крайния общ размер на точките. При избора на концесионер на летището не са се гледали само параметрите, които са свързани с финансови измерители, а се търси най-добрият партньор.

Желязков очаква от концесионера на летище „София“ нов терминал и писта

Желязков очаква от концесионера на летище „София“ нов терминал и писта

Срокът за това е 10 години

Ролята на държавата ще остане не само като страна по сделката, ролята на държавата ще остане в публичната инфраструктура и с оглед стратегически и национални интереси.

Държавата ще присъства на летище "София" като регулация, свързана с летищни такси, като граничен вход за държавата, и с всичките си митнически, ветеринарни и други учреждения.

Транспортният министър припомни, че процедурата за летище "София" е била открита с решение на министъра на транспорта от 2 юли 2018 г. В хода на процедурата са били зададени над 3 000 въпроса, на които са дадени и съответните отговори. В процедурата от началото до края е подпомагана както като подготовка, така и като компетенции от Световна банка в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Оферти в процедурата за концесията на летище "София" бяха подадени от 5 участници и всеки един със значителен опит. Сред тях са Консорциум "Витоша" - близо 20 милиона евро годишно концесионно възнаграждение; Консорциум SofConnect - 24.5 милиона евро годишно; Консорциум "ССБ София Еърпорт ДжейВи" - 26 милиона и 50 000 евро годишно; "Фрапорт България" ЕАД - 21 милиона евро годишно и Консорциум между "Еърпорт Де Пари" ЕС и ЕЙ и ТАВ Хавалинманларъ Холдинг" А. Ш. - 32 824 000 евро годишно.

В продължение на 90 дни комисията разгледа и обсъди офертата на участниците.

Удължават до 11 април срока за концесията на летище "София"

Удължават до 11 април срока за концесията на летище "София"

Срокът за подаване на оферти е бил до 3-и април

По думите на Желязков всички участници повярвали в намеренията на правителството за концесията на летище "София", за прозрачността на процедурата и всички условия да бъде направена обективна преценка между потенциалните и реални участници в процедурата.

Не е имало основания нито за връщане, нито за прекратяване на процедурата по концесията на летище "София", похвали се Желязков.

Припомняме, че на 9 май стана ясно, че всички пет кандидати за концесията на летище "София" бяха допуснати за участие. 

На 20 март стана ясно, че срокът за подаване на оферти е удължен до 11 април.

Тогава Желязков припомни, че срокът за подаване на предложение за концесията на летище "София" е бил до 3 април, но след приемането на Закона за концесиите срокът ще бъде удължен до 11 април.

Първоначално крайният срок беше 5 февруари. След това по препоръка на консултанта на Министерството на транспорта срокът беше променен до 3 април.

За 35 години и над 7,6 милиарда лева е предвидена концесията за летище "София"

За 35 години и над 7,6 милиарда лева е предвидена концесията за летище "София"

Поръчката включва изграждане на трети терминал през първите 10 години