Въпреки договорените с Газпром по-ниски цени на природния газ, „Булгаргаз" предлага суровината за 4-то тримесечие да поскъпне с 16.06 лв. или с 2,96 %, ставайки  558.56 лв. за 1000 кубически метра (без ДДС).

От компанията припомнят, че при последните преговори с Газпром са били постигнати положителни за България договорености за намаление на цената на половината от предвиденото за внос през годината количество руски природен газ, а именно т.н. преференциални обеми от 1,424 млрд. куб. м.

След анализ на ефекта от подписаното допълнително споразумение Булгаргаз отчита реален положителен ефект от 21,43 лв. на хиляда кубически метра, което представлява намаление от 4.01 % от цената на газа.

От друга страна обаче, предвид настъпващия отоплителен сезон, ще бъдат закупени по-големи обеми газ. Общият обем за внос през трето тримесечие е 405 млн. куб. м срещу 780 млн. куб. м за периода октомври - декември 2010 г - т.е. почти двойно.

От компанията обръщат внимание, че цената на газа през третото тримесечие се базира почти изцяло на количества от „преференциалния газ", а за съжаление, през 4-то тримесечие върху цената ще дадат отражение и допълнително закупените количества по пазарни цени.

Така заради повишените количества закупен газ през 4 тримесечие няма да може да бъде усетен ефектът на постигнатите намаления.

Другите основни параметри при изготвянето на прогнозата са котировките на алтернативните горива (които бележат запазване или несъществено понижение - под 1 % спрямо предходния период), курса на българския лев към щатския долар (1 лв. = 1.50 $), което е с 1,26 % по-ниско спрямо използваният от ДКЕВР при определяне цената за ІІІ-то тримесечие.