Над 4,5 млн. лева получиха дребните земеделски стопани за Кампания 2018, съобщават от Държавен Фонд "Земеделие".

Средствата в размер на 4 512 536 лева са били преведени на общо 4 176 кандидати по схемата, които са подали заявления за целта.

Право на подпомагане имат бенефициентите, които са подали заявления по Схемата за единно плащане на площ и отговарят на минималните изисквания за получаване на директни плащания. До 2020 г. те трябва да поддържат най-малко толкова допустими площи, колкото са декларирали в заявлението си за Кампания 2015 г. За целта са длъжни да потвърждават участието по схемата всяка година през петгодишния период на нейното действие, като подават общо заявление за директни плащания, посочват от ДФЗ.

Финансовата подкрепа за дребни земеделски стопани се формира всяка година за всеки отделен бенефициент в зависимост от заявените схеми. Тя не може да надвишава 1 250 евро, а плащанията в размер до 500 евро се закръглят на 500 евро.

Близо 58 000 земеделци получиха субсидии от ДФЗ

Близо 58 000 земеделци получиха субсидии от ДФЗ

76 млн. лева са преведени по Схемата за единно плащане на площ