Четири са ценовите оферти за проектиране и строителство на тунела под Шипка, съобщиха от агенция "Пътна инфраструктура".

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово - Казанлък, както и 5 тунела с обща дължина 4,011 км.

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Припомняме, най-дългият тунел в България сега е "Железница".

Останалите 4 тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още 6 моста и 1 подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Китайски конгломерат с интерес да строи тунел под връх Шипка

Китайски конгломерат с интерес да строи тунел под връх Шипка

Интересуват се и от строежа на АМ "Русе-Велико Търново"

Отворените ценови предложения са на:

ДЗЗД "Консорциум "ПСВТ", с участници: "Пътни строежи - Велико Търново" АД, "Хидрострой" АД и "Пътинжеренигстрой-Т" ЕАД - 358 020 000 лв. с ДДС;

ОБЕДИНЕНИЕ "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД", в което са: "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД И "АЛВЕ КОНСУЛТ" ЕООД - 359 610 000 лв. с ДДС;

ДЗЗД "Тунел Шипка", с участници: "ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ" АД, "ВИА КОНСТРУКТ ГРУП" ЕООД и "ВИА ПЛАН" ЕООД - 376 920 437,02 лв. с ДДС;

Обединение "ГЕОПЪТ ШИПКА", с участници: "Геострой" АД и "Пътстрой - 92" АД - 417 513 264 лв. с ДДС.

Тръжната комисия по оценка на офертите продължава.

Американски компании са готови за по-мащабно присъствие у нас, увери Херо Мустафа

Американски компании са готови за по-мащабно присъствие у нас, увери Херо Мустафа

Американският посланик и регионалният министър имаха видеоразговор

Тунелът под връх Шипка ще бъде на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша. Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

30 фирми с интерес към строежа на тунел Шипка

30 фирми с интерес към строежа на тунел Шипка

Повечето фирми са чуждестранни

Тунелът под Шипка ще е възлова точка при движението в посока Север - Юг и чрез него ще се става преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе - Велико Търново - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа) и Оряхово - Севлиево - Шипка - Стара Загора - Свиленград (Маказа).

Проектът "Проектиране и строителство на обект: "Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка" е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.