България се нарежда на 48-мо място от 159 държави и територии, включени в "Икономическа свобода по света: годишен доклад 2017", изготвен от канадския институт "Фрейзър" и разпространен за България от Института за пазарна икономика. Докладът представя картината през 2015 г. - последната година, за която има налични официални данни за всички страни.

Изследването измерва икономическата свобода - свободния избор, конкурентните пазари, защитата на частната собственост, принципите на правовата държава, анализирайки политиките и институциите в 159 държави. Представянето на държавите се измерва по скала от 0 до 10 т., като 10 т. е максималната икономическа свобода.

Добрата новина е, че България е на второ място след Румъния по най-висок ръст на резултата в индекса в периода 2000-2015 година. Но докато Румъния вече е на 20-то място в света, слабата съдебна система в България все още задържа страната сред държавите от Африка и Близкия изток и подкопава развитието на икономиката.

Снимка 314928

Източник: институт „Фрейзър”

Докладът емпирично доказва, че по-високата икономическа свобода води до по-високи доходи на човек от населението, по-голям дял на доходите на най-бедните 10% от населението, по-малък дял на хората в бедност, по-дълга продължителност на живота, по-добра защита на гражданските свободи и по-голям икономически растеж.

Резултатът на България в тазгодишното изследване е 7,39 т. от максималните 10 точки (при 7,37 т. и 50-то място в миналогодишното), което нарежда страната на 48-мо място между Катар и Сейшелите (с по-висок резултат) и Бахрейн и Ботсвана (с по-нисък).

България става по-конкурентноспособна, но с малко
Обновена

България става по-конкурентноспособна, но с малко

Корупцията остава най-лошият ни показател за правене на бизнес

Мястото на България е обусловено от оценката на икономическата свобода по няколко показателя.

Размер на правителството (7,01 т.) - тук България получава максимални точки за плоския данък, но общият резултат е намален заради големия размер на правителствените разходи и високото ниво на държавните трансфери и субсидии.

Съдебна система и право на собственост (4,88 т.) - България продължава да получава най-ниска оценка именно за тази група показатели. Основните причини за това са ниските оценки за независимостта и безпристрастността на съда, както и за доверието в полицията. От всичките 42 индикатора в индекса най-ниската оценка за България за поредна година е за независимостта на съда - 3,37 т. от максималните 10 точки.

Достъп до сигурни и стабилни пари (9,36 т.) - в тази категория България от години получава най-високата си оценка. Валутният борд продължава да гарантира стабилни пари, а инфлация е ниска и дори отрицателна през 2015 година. Страната отново получава максималния брой точки за възможността за свободно поддържане на банкови сметки в чуждестранна валута.

Свобода на международната търговия (8,13 т.) - резултатът отразява ниските мита в международната търговия, но и отрицателното влияние на нетарифните ограничения.

Регулиране на кредита, труда и бизнеса (7,57 т.) - резултатът е следствие от относително слабото регулиране на кредитните пазари и същевременно - от тежките регулации за труда и бизнеса. Оценките отразяват сериозните регулации при наемането и освобождаването на работници, тежката и скъпа бюрокрация, множеството административни изисквания към бизнеса, както и високото ниво на възприятията за корупция.

Снимка 314929

Източник: институт „Фрейзър”