От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК) настояват за законови промени в Закона за радиото и телевизията, с които да се направи разлика между реклама и информация за предприятия и фирми.

Председателите на АИКБ и БСК - Васил Велев и Радосвет Радев смятат, че трябва да се разбере кое пречи на медиите да съобщават добри новини за фирмите и предприятията.

Те изразиха позицията си на база на направено изследване от социологическа агенция "Тренд" по поръчка на националната инициатива "За да успеем в България!" Според резултатите от изследването 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и предприемачи в медиите.

Бизнесът: Кризата дойде

Бизнесът: Кризата дойде

Можем или да свиваме потреблението, или да сме по-разумни

Като собственик на медийно дружество, Радев обясни, че е получавал актове за неправомерно, според СЕМ, споменаване на име на предприятия. Ние не говорим за чиста реклама, а да стане ясно, че трябва да бъде споменавано името на организациите единствено и само тогава, когато са направили нещо добро за обществото, настоя шефът на БСК.

Според Васил Велев, липсата на добри новини и добра информация не само е липса на информация, но е и дезинформация, което от своя страна ограничава ръста на икономиката и жизнения стандарт и бягство от страната на способни и кадърни хора.

По данните на проведеното изследване 63% от българите биха искали да научават повече за успешни български предприятия и български предприемачи. 59% изразяват неодобрение, че в медиите не се споменават имената на успешните компании, а само 18% са на обратното мнение. 74% от респондентите посочват, че негативните новини преобладават в българските медии.

Според проучването на "Тренд", 31% от пълнолетните български граждани са на мнение, че българската икономика се развива в правилна посока, докато 49% са на обратното мнение. Най-позитивните за развитието на икономиката на България са младите на възраст от 18 до 29 г., докато тези над 70 години са най-песимистични за икономическото й развитие.

Недостигът на работна ръка продължава сериозно да пречи на бизнеса

Недостигът на работна ръка продължава сериозно да пречи на бизнеса

Несигурна икономическа среда отчита НСИ

Близо 40% от българите са на мнение, че в България може да се прави бизнес, докато 34% са на обратното мнение. В тези показатели отново младите са по-оптимистично настроени, докато на по-възрастните мнението е обратно.

В резултатите от социологическото проучване, малко над една трета смятат, че има добри възможности за реализация в производствени предприятия. 42% са на противоположното мнение.

В най-голяма степен повишаването на заплатите се свързва с успешното икономическо развитие на България, според 48% от анкетираните. 39% от хората свързват успешното икономическо развитие с откриването на нови работни места. 33% са на мнение, че трябва да се изграждат нови предприятия. Малко под две трети посочват, че не е необходимо привличането на чужди инвестиции, а 19% са против модерната индустрия. 12% от българите смятат, че за успешно икономическо развитие е необходимо изграждане на съвременна инфраструктура.

Малко над половината от българите са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 12% са на обратното мнение. 36% от респондентите не знаят или не могат да преценят.

53% от анкетираните не познават български фирмени или продуктови наименования, които са успешни на световния пазар. Едва една пета пък декларират, че не познават.

19% от всички интервюирани са чули за откриване на нова производствена мощност в България преди няколко години, а само 2% в рамките на месеца, в който се проведе прочуването - през месец юли. В заключение на социологическото проучване 74% от респондентите посочват, че негативните новини са тези, които преобладават в медиите, докато само 11% декларират, че преобладават позитивните новини.

Според председателя на Специализираната комисия по икономическо развитие към Германо-българската търговско-индустриална камара и основен координатор на инициативата Лидия Шулева, липсата на информация в електронните медии за успешни български предприятия и за условията на работа в тях е една от причините много млади хора да смятат, че в България няма добри условия на професионална реализация. По думите й няма баланс в новините.

"Ключовата ни цел е да обърнем тренда и добрите новини да станат преобладаващи, за да се провокират по-позитивни нагласи у българите. Негативните новини не помагат на никой да бъде по-успешен, нито на страната ни като цяло", отбеляза Шулева.

Целта на инициативата е провокирана от отказа от страна на електронните медии да споменават фирмените и продуктови наименования с информационна, а не с рекламна цел, която лишава аудиторията от пълноценна информация. В резултат на това до гражданите на страната не достига необходимата информация за съществуващите възможности за пълноценна и качествена трудова реализация в български компании, предлагащи отлични условия на труд.