Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'. Перспективата пред рейтинга остава стабилна, съобщиха от Министерството на финансите.

Според рейтинговата агенция свиването на икономиката на България до този момент е било относително слабо и дължащо се най-вече на устойчивото вътрешно търсене.

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на БЕХ със стабилна прогноза

Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на БЕХ със стабилна прогноза

Взета е предвид силната позиция на групата на пазара

Бавният темп на ваксинация и потенциалното активизиране на пандемията с COVID-19 биха могли да предизвикат по-слабо от очакваното възстановяване на външното търсене, което би изместило част от очакваното възстановяване в 2022 г.

В средносрочен период до 2024 г., големият поток пари от ЕС по предишната и сегашна многогодишна рамка за финансиране, както и допълнителните средства по новия инструмент "Следващо поколение ЕС", ще осигурят солидна възможност за икономически растеж на България.

От рейтинговата агенция не очакват вътрешнополитическите противоречия да отложат най-важните политически задачи като присъединяването към еврозоната или усвояването на средства по програми на ЕС.

Дори при тази предизвикателна вътрешна политическа среда и в условията на пандемия, България запази силна фискална позиция. Очакванията на S&P Global Ratings са от 2022 г. фискалната консолидация да намали допълнително дефицитите, поддържайки нетния държавен дълг на ниско ниво от 20% от БВП през следващите години. Външните рискове също изглеждат управляеми след няколко години на намаление на нетния външен дълг, благодарение на поредицата от излишъци по текущата и капиталовата сметки, които от рейтинговата агенция очакват да продължат.

Standard&Poor's потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България

Standard&Poor's потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България

Оценката за рейтинга е подкрепена от ниския правителствен дълг

Стабилната перспектива отразява очакването, че след сравнително ограниченото свиване на икономиката през 2020 г., икономическото възстановяване през следващите две години няма да доведе до дисбаланси във външния или финансовия сектор. Това развитие би позволило бърза фискална консолидация и поддържане на нисък държавен дълг.

Рейтинговата агенция би повишила кредитния рейтинг, ако икономическото възстановяване на България е съпроводено с по-бърза фискална консолидация или се наблюдава по-силна външна позиция на страната спрямо прогнозираната. В дългосрочен план рейтингът би могъл да бъде повишен при присъединяването на страната към еврозоната.

Ако се задълбочи икономическият спад или се забави възстановяването на икономиката, това може да доведе до понижение на рейтинга. Това вероятно би довело до забавена фискална консолидация и постоянно нарастващ нетен публичен дълг през следващите няколко години.

Българската агенция за кредитен рейтинг: ББР не изпълнява своята мисия

Българската агенция за кредитен рейтинг: ББР не изпълнява своята мисия

Имаме финансиране, което е над 60% от капитала на банката

Макар и малко вероятно, в средносрочен план от S&P Global Ratings биха предприели негативни действия по оценката на рейтинга ако се появят дисбаланси във финансовия сектор на страната, се казва в позицията относно потвърждаване на кредитния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2'.