От Синдикат "Образование" настояват да се спази доброволния принцип на ваксинирането за учителите и за непедагогическия персонал. Това се казва в писмо от синдикат "Образование".

От синдиката направиха проучване на желаещите да се ваксинират учители, като статистиката показа, че от 15% желаещи да се ваксинират учители /и още 60% колебаещи се/, през средата на декември, готовността сега е почти двойна.

Колебанието и нежеланието за ваксиниране е мотивирано с оскъдна или въобще никаква информация относно ваксините. В момента коментара е само към Pfizer и BioNTech, но до седмици ще се включат и ваксините на Moderna и AstraZeneca.

Синдикат "Образование" призовават правителството и здравното министерство, за по-ясна и пълна информация относно всички ваксини, които ще бъдат факт, когато започне втората фаза и ваксинирането на учители.

Нека МЗ и МОН да изготвят кратка брошура, която да стигне до всяка една образователна институция. В нея накратко, но достатъчно ясно да бъде описан механизма на действие на ваксината и ефекта от нея, както и за възможни странични действия, заедно с препоръки към хора с автоимунни или по-редки заболявания, които биха могли да бъдат рискови.

Те предлагат да се удължи срокът, в който да се записват желаещите учители и образователни дейци поне до 18 януари 2021г. Нека не забравяме, че необходимия брой ваксини в момента не са налични.

Това, че учителите ще бъдат във втора приоритетна група е израз на добро отношение към образованието и учителите и консенсус в обществото за редовно обучение, се казва в писмото.

Те припомнят, че освен над 91 хиляди учители в училищата работят и над 35 хиляди души непедагогически персонал, които трябва незабавно да бъдат вкарани в кампанията. Защото тези хора са важни, защото те са в рискова възраст и защото без тях образователните институции не могат да работят и пак ще преминат в дистанционен режим, се казва в позицията им.

Те отново призовават да се спази доброволният принцип на ваксиниране и при тази група.

Всеки учител ще прецени за себе си дали да му бъде приложена ваксина. От Синдиката недоволстват, че учителите, които пропуснат реда си, трябва да чакат поне до средата на лятото.

От Синдикат "Образование" уверяват, че следят динамиката на ситуацията във връзка с пандемичната обстановка в училищата.

Мнението на браншовата организация е, че връщането на деца и ученици до четвърти клас в присъствена форма е възможно по-малкото грешно решение за продължаване на учебната година, но това решение е свързано с много внимателно ежечасово следене на обстановката в образователните институции, с две възможни проекции

Продължаването на добрите показатели на относително нисък процент на заразени от COVID 19, може да бъде предпоставка за връщане на прогимназия и гимназия в клас към 18 януари.

Освен връщане в училище за децата предстоят и присъствени държавни изпити и провеждане на олимпиади.

Вълчев очаква поне 35 000 учители да се ваксинират

Вълчев очаква поне 35 000 учители да се ваксинират

Вълчев призова учителите да вярват и възпитават децата да вярват в науката