Вече са ясни резултатите от националното външно оценяване на четвъртокласниците.

И тази година то включваше четири учебни предмета - български език и литература, математика, човекът и обществото, както и човекът и природата.

Над 60 500 ученици от 1796 училища положиха изпитите от националното външно оценяване.

От Министерството на образованието и науката изтъкват, че резултатите показват висока степен на постигане на държавните образователни изисквания за учебното съдържание за началния етап на основното образование. По БЕЛ успеваемостта е 77,69%, по математика - 75,25 %, по човекът и обществото - 77,80%, а по човекът и природата - 81,28 %.

При въпросите с избираем отговор четвъртокласниците се справят много добре и там се запазва тенденцията за висока постижимост, посочват от МОН. Най-много учениците са затруднени с въпросите със свободен отговор, които предполагат допълване и/или създаване на кратък текст.

През тази година резултатите по критериите от диктовката също са по-високи.

60 000 четвъртокласници отиват на малки матури по БЕЛ

60 000 четвъртокласници отиват на малки матури по БЕЛ

Утре е изпитът по математика

Спрямо предишните години най-високи отново са постиженията по човекът и природата. Тенденция към повишение показват и резултатите по БЕЛ, които са с 5,01% по-високи в сравнение с 2018 г. и с 6,02% в сравнение с 2017 г.

По останалите учебни предмети резултатите са в близък диапазон - по математика са с 1,69% по-ниски спрямо миналата година, но с 4,95% по-високи в сравнение с 2017 г. По човекът и обществото и човекът и природата също се отбелязва понижение спрямо 2018 г. съответно с 4,44% и 1,53 %.

Според общия среден резултат от четирите предмета за поредна година най-висока успеваемост имат учениците от Смолян, София-град и Варна. На последните места по три от предметите се нареждат Шумен, Монтана и Сливен, а по БЕЛ - Монтана, Силистра и Сливен.