Решителни мерки за задържане на децата в училище и мотивирани учители. Това е рецептата, на която залага новият просветен министър Красимир Вълчев за справяне с неграмотността, ранното отпадане от училище. Той набеляза приоритетите си в образованието при дългосрочното социално-икономическо развитие на страната.

На пресконференция Вълчев заяви, че от началото на следващата учебна година министрите и институциите ще работят заедно по обхващане на всяко дете в училище и в детска градина. До края на юни ще бъде предложен механизъм за междуинституционална координация.

На общинско ниво ще действат екипи с представители на различни институции, чиято цел е да издирят и вкарат всяко едно дете в детска градина и училище. Просветният министър коментира, че децата, обхванати в детска градина, постигат по-добри резултати.

Второкласници и шестокласници без учебници на 15 септември

Второкласници и шестокласници без учебници на 15 септември

Ще има забавяне на доставката за учебниците

Другият ключов фактор в рецептата за справяне с демографските предизвикателства, свързани с увеличаването на децата от уязвимите групи, са учителите.

"На нас ни трябват добри и мотивирани учители", коментира Вълчев. Той бе категоричен, че е важно младите хора с по-добри образователни резултати да се включат в педагогическата професия.

"Това не може да стане без заплащане", каза още той.

По думите му е важно в учителската професия да се включват ученици с най-добрите образователни ресурси - с обратното се рискува да изпаднем в спиралата на ниските образователни резултати.

"Ако заложим на учителите, ние ще създадем база за останалите професии. Увеличаването на възнагражденията бе заложено в управленските приоритети", посочи Красимир Вълчев.

4000 камери следят за нередности на матурите

4000 камери следят за нередности на матурите

Матурата ще е разделена на три модула

По думите му приоритетът се доказва и от проекта на средносрочна бюджетна прогноза, представен от Министерство на финансите за 2018 г., 2019 г. и 2020 г., за които е заложен ръст от по 30 млн. лева.

Вълчев увери, че увеличението ще е общо и съпроводено с промяна на делегираните бюджети.

"Трябва да поддържаме учителските заплати над средната за страната. Да имаме увереност, че достатъчно млади хора ще се включат в учителската професия", каза още той.

Очаква се до осем години половината от учителите да навлязат в пенсионна възраст. Това е и едно от най-големите предизвикателства пред системата. Необходимо е учителите да бъдат компенсирани за работа с деца от уязвимите групи.

Отделно от това се залага коефициент за повишаване на средствата за учителите, които работят в малки и отдалечени населени места, тъй като те жертват социалната среда, която има в големия град.

Просветният министър коментира още, че ще бъде извършен преглед и промяна на държавните образователни стандарти. Целта е да се даде възможност на учителите да се концентрат върху учебно-възпитателната работа. Първите промени ще са в стандарта за приобщаващото образование.

Министърът увери, че ще се работи за разширяване на дуалното обучение и обвързване на финансирането на професионалните училища с потребностите на пазара а труда.

"Ще работим за повече спорт в училище и за повече здраве на децата. Предвиждаме заедно с Министерство на младежта и спорта програма за мотивиране на учениците да спортуват", увери Вълчев.

Очаква се от 2018 г. да се реализира Програма за подобряване на спортната образователна инфраструктура с изграждане на нови салони.

В сферата на висшето образование, Красимир Вълчев заяви, че ще продължи изпълнението на Стратегията за развитие на висшето образование. Той заяви, че ще предизвика висшите училища да дебатират за стратегическото си развитие в по-дълъг хоризонт.

По отношение на науката като област на политика, Вълчев коментира, че предстои одобряване на национална стратегия за научни изследвания и пое ангажимент за увеличение на средствата за научни изследвания.