Минималната учителска заплата става 920 лв, а минималната директорска 1140 лв. Това стана ясно от подписания Колективен трудов договор между синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" и министъра на образованието за следващите две години.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ритуално подписа договора.

Учителските заплати да се увеличат от 1 октомври иска Янка Такева

Учителските заплати да се увеличат от 1 октомври иска Янка Такева

Учителите да премахнат агресията и да възпитат децата ни, очаква Красимир Вълчев

Новоподписаният КТД анонсира обещаното от премиера Бойко Борисов увеличение на учителските заплати с 18%.

Предвидено е то да влезе в сила от 1 януари 2019г.,

Финансовият министър обаче вижда възможност на практика промение да влязат в училищата от октомври 2018 г. След подписването на колективния договор най-ниските педагогически заплати придобиват следния вид: учител - 920 лв.; старши учител - 955 лв.; главен учител - 1005 лв.; зам.-директор - 1065 лв.; директор - 1140 лв.

БСП отчитат рекорден недостиг на учители

БСП отчитат рекорден недостиг на учители

За миналата учебна година преждевременно са напуснали над 20 хил. деца

Трудовите възнаграждения на непедагогическите специалности ще бъдат увеличавани, с оглед на синдикалното членство и придобитата квалификация, за длъжностите. Така "помощник-възпитател" и "помощник-готвач" трябва да получават не по-малко от 105% от МРЗ; "Готвач", "огняр", "охранител" - не-малко от 110% от МРЗ; "домакин", "касиер", "технически секретар", "ЗАС" - не - по-малко от 115% от МРЗ; "счетоводител", "главен счетоводител" и "библиотекар" и други подобни на тях длъжности - не по-малко от 125% от минималната работна заплата.

МОН и социалните партньори ще осигурят увеличение на ЕРС с 20% за 2019г. и с 20% за 2020 г.

И морков, и тояга иска образователният министър за родителите

И морков, и тояга иска образователният министър за родителите

Очаква се заплатата на учителите да стане 900 лева

При пенсиониране учители и директори ще получават 10,5 работни заплати, а 8,5 заплати получават непедагогическите специалисти, при отработени 10 години в системата на предучилищното и училищно образование.

Педагозите пък получават вече задължително три допълнителни плащания на знаковите за учителството дати: 24 май, 15 септември и 1 ноември.

Значението на квалификацията на учители и директори е гарантирана с нарастване на 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.

Допълнителното заплащане е увеличено с над 30% на професионално квалификационните степени. Това реваншира малката разлика между учителските и директорските заплати.

Парите, които ще бъдат отпускани за представително облекло на учителите и директорите е 430 лева, а сумата за работно облекло на непедагогическите кадри се увеличава на 300 лева.

До 2021 г. учителската заплата 1600 лв, обещава образователният министър

До 2021 г. учителската заплата 1600 лв, обещава образователният министър

Около 20% от децата на входа на образователната система не владеят български

Синдикалистите поемат ангажимент да работят за подобрение в работата в сектор образование. Социалните партньори се ангажират да работят в посока намаляване на преподавателската норма на учителите; намаляване броя на децата и учениците в група и клас за по-добро качество на образованието; увеличаване на броя на непедагогическия персонал и подпомагащи учителя педагогически длъжности; отстояване авторитета на учителя и недопускане на агресия към учителя и персонал; регламентиране и отстояване на права и задължения на ученици и родители.