МОН ще финансира новото звено в БАН, което замества Националния институт за метрология и хидрология (НИМХ), съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

От БАН се оттеглиха от споразумението с НИМХ

От БАН се оттеглиха от споразумението с НИМХ

Текстове от проектобюджет 2019 са противоконституционни

По-рано през деня министърът на образованието Красимир Вълчев пое ангажимент новосъздаденото научно звено в БАН да бъде финансирано чрез корекция в бюджета на МОН. Той се ангажира да предложи експерти от МОН, които заедно със сформираната експертна комисия от БАН да разгледат всички въпроси, включително от имуществен характер.

Вълчев: Преминаването на НИМХ към МОН няма да ощети БАН

Вълчев: Преминаването на НИМХ към МОН няма да ощети БАН

След по-ранните обвинения, че Академията търси конфронтащия с Министерството

От ръководството на БАН информираха министъра, че са предприети всички необходими стъпки за безпроблемното излизане на НИМХ от БАН и осигуряване на оперативната му дейност. Те са съобразени с нормативните актове на Академията и действащото законодателство.

Новият НИМХ на БАН - Институт за изследване на атмосферата, климата и водите

Новият НИМХ на БАН - Институт за изследване на атмосферата, климата и водите

Новият институт на БАН започва работа от 1 януари

Това стана на среща между министър Вълчев и председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски в сградата на БАН по покана на акад. Ревалски. Бяха обсъдени актуални теми, свързани със съвместната дейност между двете институции. В срещата участваха и зам.-председателя на БАН чл.-кор. Константин Хаджииванов и главния научен секретар проф. Евдокия Пашева.

БАН прави свой НИМХ

БАН прави свой НИМХ

Започва инвентаризация на активите на НИМХ

На обсъждането бе отбелязана ролята на учени от Академията, които работят по проекти с висока обществена значимост, възложени от Министерския съвет. Сред тях са: Мерки за преодоляване на демографската криза, Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти и др.

Назначиха проф. Пламен Нинов за временен директор на НИМХ

Назначиха проф. Пламен Нинов за временен директор на НИМХ

Протести няма да има…

По време на срещата беше подчертан и приносът на БАН в изпълнение на Националната стратегия за научните изследвания, Националните научни програми, Програмата за млади учени и новите програми за реинтеграция и задържане на учени.