От учебната 2020/2021 година всички български учители ще преминават през атестация на всеки 4 години, съобщава БНР. Това е заложено в наредба на Министерството на образованието и науката, публикувана в "Държавен вестник".

Целта на атестирането е да бъдат отчетени постигнатите резултати, както и да се повиши качеството на обучение на учениците.

Октомври и ноември са месеците, през които ще се извършва атестацията, която ще се организира от училищните директори. Крайните оценки ще са 5 и ще се измерват в точки, като най-високата оценка ще бъде "изключително изпълнение", а най-ниската - "съответства в минимална степен на изискванията".

Трудовият стаж става незначителен критерий за учителската кариера

Трудовият стаж става незначителен критерий за учителската кариера

Това обяви на пресконференция заместник-министърът

В случай че преподавателят получи минималната оценка, в едногодишен период ще бъде извършен анализ на причините за това, като ще му бъде определен наставник. След това ще се извърши повторна атестация.

Ако се отчете подобрение в работата, учителят ще продължи да работи, но ако и след второто атестиране оценката му отново е ниска, с него ще бъде прекратено трудовото правоотношение, обясни експертът от Министерството на образованието и науката Лазар Додев.

Учителите ще бъдат оценявани по пет критерия от атестационна комисия, която се определя от директора. Критериите за оценка на учители и директори ще бъдат различни.

В случай че педагозите не са доволни от оценката си, могат да я обжалват пред своя работодател. Той от своя страна трябва да я потвърди или повиши с една степен в петдневен срок.

Оценяването ще обхване всички видове образователни институции в страната - училища, детски градини, центрове за личностно развитие и за приобщаващо образование, както и Националния дворец на децата.

Атестират учители и директори на всеки 4-ри години

Атестират учители и директори на всеки 4-ри години

Ще се прави и анализ защо се е стигнало до лошата оценка