Нелегитимен колеж в Пловдив е издавал документи на мними студенти, с които те заминават на работа в Англия, съобщи БНТ.

В Пловдив в бившата сграда на АПК се намира висшето училище "Колеж по екология и опазване на околната среда", което работи без акредитация, без решение на Министерския съвет и на Народното събрание.

Според закона в училището не може да се провежда обучение на студенти за придобиване на висше образование и да се издават легитимни дипломи.

Колежът обаче има практика да издава уверения, с които мнимите студенти заминават на бригади, най-често в Англия.

По думите на Васил Тодоров, председател на Националното представителство на студентските съвети, много от студентите правят "различни фокуси", за да получат студентски статус, с единствената цел да заминат в Англия.

Един от начините е да се запишат в нелегитимен според българското законодателство колеж и от там без проблем издават уверения, че те имат редовен студентски статус, обясни той.

Според регистрите на Министерството на образованието и на Националната агенция за оценяване и акредитация, въпросният колеж не съществува и не работи, поради което те не могат да вземат мерки.