Правителството одобри още 2 571 250 лева за безплатна почивка на ученици.

От средствата ще се възползват общо 4142 деца, които заминават на лятна почивка по Националната програма "Отново заедно". Придружават ги 418 учители или други педагогически специалисти.

Финансирането се разпределя между 154 училища - 137 общински и 17 държавни. Средствата за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните - по бюджетите на съответните министерства. Те са 70% от заявената от училищата обща сума въз основа на подадените формуляри, а останалите 30% ще се изплатят, когато в Министерството на образованието и науката се представи по електронен път сключеният договор с туроператор.

Одобрената от правителството сума включва средства за 26 училища с максимална сума на 100%; за 128 училища сума в размер на 70% от заявената и за 232 училища сума в размер на 30% след сключен договор с туроператор.

Още 2577 ученици заминават на безплатна почивка

Още 2577 ученици заминават на безплатна почивка

Кабинетът отпусна близо 1 млн. лв. по програмата "Отново заедно"

За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

На 14 юли тази година кабинетът одобри други 997 850 лева за 2577 ученици, които ще бъдат придружавани от 274 ръководители. На 22 юли пък одобри още 2422 000 лв. за 6258 ученици и 622 ръководители.

Програмата цели да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне и за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

Първият етап от кандидатстването по програмата "Отново заедно" продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 участници до 1 септември или до изчерпване на финансовия лимит.

МОН обяви безплатна почивка за ученици и учители след пандемията

МОН обяви безплатна почивка за ученици и учители след пандемията

До училищата е пуснато запитване, за да се засече предварителната нагласа