С решението на служебния здравен министър Стойчо Кацаров за сливане на университетската болница "Лозенец" и педиатричната болница, се закрива дейността на университетската лечебница "Лозенец", е мнението на работещите в нея.

Решението е с протокол No РД 16-694 от 08.12.2021 г. на министъра на здравеопазването (Стойчо Кацаров), като едноличен собственик на капитала на МБАЛ "Лозенец", МБАЛ "Лозенец" се преобразува чрез вливане в СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев".

Шефът на болница "Лозенец": Сливането ни с педиатрията ще унищожи две боници

Шефът на болница "Лозенец": Сливането ни с педиатрията ще унищожи две боници

В София няма място за нова болница

В знак на протест срещу взетото решение всички учебни занятия и стажове за всички специалности в Медицинския факултет се прекъсват до изясняване на обстоятелствата, считано от 10.12.2021 г., стана ясно от сайта на Софийския университет.

Според становището на работещите в Софийския университет целта на това решение е унищожаването на работеща болница, изграждана с години. В медийните си изяви министърът упорито нарича МБАЛ "Лозенец" "Правителствена болница", каквато дружеството от години не е, и се опитва да си играе с емоциите на хората, наричайки болните деца "дечицата", но зад тези манипулативни внушения се крие неискрена загриженост за здравето на децата, твърдят от болница "Лозенец".

От Камарата на архитектите разграничават експертизата и политиката за детска болница

От Камарата на архитектите разграничават експертизата и политиката за детска болница

Искат анализ на детската заболеваемост

Те се мотивират, че в МБАЛ "Лозенец" могат да се лекуват всички здравноосигурени граждани срещу направление за съответния специалист.

Много граждани са включени и в пациентската листа на общопрактикуващия лекар към МБАЛ "Лозенец". Какво ще стане с всички тези пациенти, питат лекарите.

Механичното пренасяне на Педиатрията в "Лозенец" не е достатъчно

Механичното пренасяне на Педиатрията в "Лозенец" не е достатъчно

В детската болница трябвало да се влеят и звената от ИСУЛ, Кардиологията, Пирогов

"Когато през 2018 г. отново предколедно беше направен подобен опит за закриване на Болница "Лозенец", много педиатри зададоха следните въпроси: Материалната и легловата база на МБАЛ "Лозенец" достатъчна ли е за нуждите на бъдещата детска болница, каква площ е необходима за нея, какви преустройства са необходими и т.н. Медицинското оборудване в Болница "Лозенец" не е предназначено за лечение на деца. За какво ще се използва то и каква ще бъде съдбата му", пишат от университетската лечебница.

Според тях няма ясна визия за бъдещето на детското здравеопазване. Няма яснота и по много въпроси, свързани с бъдещата детска болница - колко и какви клиники ще обхваща тя и пр.

Болница "Лозенец" на протест, не иска да става педиатрия

Болница "Лозенец" на протест, не иска да става педиатрия

Някои лекари са напуснали

Според председателя на УС на Българската педиатрична асоциация "Тук не е въпросът само да я назовем "Детска болница", а въпросът е тя да изпълнява целите, които сме си поставили: да бъде център за развитие на детското здравеопазване и действително да може да обслужва комплексно децата в България".

Болница "Лозенец" към момента е единствен център за трансплантации на повече от един орган, а в момента - и като център за лечение на пациенти с COVID-19.

Това, с което Софийският университет "Св. Климент Охридски" няма да се съгласи, е закриването на неговата университетска болница, основна база за обучение на студентите от няколко медицински специалности, се казва в позицията.

Болница "Лозенец" става интензивен център за лечение на COVID

Болница "Лозенец" става интензивен център за лечение на COVID

Другият е в белодробната болница "Св. София"

От Алма Матер припомнят, че в продължение на 20 години държавата не осигури сграда на Медицинския факултет на Софийския университет, като в някои случаи отнемаше други сгради на Университета с обещанието да реши въпроса със сградата на Медицинския факултет. Студентите се обучаваха в Болница "Лозенец". От Софийския университет са инвестирали в болницата милиони левове за ремонти и оборудване - в същата болница, която министърът сега щедро преобразува, влива и прекратява, се казва в позицията.

С прекратяването на МБАЛ "Лозенец" Медицинският факултет на Софийския университет остава без учебно-клиничната си база, а на практика и без препoдаватели.

Търсенето на ново място забавя проекта за педиатрия, тревожи се асоциация

Търсенето на ново място забавя проекта за педиатрия, тревожи се асоциация

Максимум 5-етажна в достъпна паркова среда да е педиатрията

При преобразуването на болница "Лозенец" в национална детска болница ще се закрият 17 от съществуващите 18 клиники/отделения, а от наличния към момента академичен състав ще остане не повече от 20-30%. При отсъствието на материално-техническа база и законово определения академичен състав, Медицинският факултет няма да може да продължи да функционира и получената акредитация за обучение на студенти може да бъде отнета.

Дори многопрофилният характер на болницата да се запази, след преобразуването ѝ в детска болница тя няма как да продължи да функционира като университетска болница и като учебно-клинична база на Медицинския факултет на Софийския университет, тъй като студентите не могат да усвоят необходимите знания в болница, специализирана единствено в лечение на деца. Същото важи за обучението на медицинските специалисти, провеждано в МБАЛ "Лозенец", и за научните изследвания на лекарите-преподаватели.

МЗ официално се отказа от скеле да прави детска болница

МЗ официално се отказа от скеле да прави детска болница

От МЗ са дали указания да започне процедура за прекратяване на договора

Дълбоко неясен е и въпросът за акредитацията на болницата като университетска от страна на Министерството на здравеопазването и за акредитацията на Софийския университет в професионални направления "Медицина" и "Здравни грижи" от страна на Националната агенция за оценяване и акредитаци, се казва в позицията.

Според становището:

Националната агенция за оценяване и акредитация използва богат набор от критерии, но само два критерия са задължителни и елиминаторни по закон - академичен състав на основен трудов договор и материална база. Това е така съгласно чл. 83, ал. 4 от Закона за висшето образование и чл. 64, ал. 4 от Правилника за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (ПДНАОА).

Чл. 59, ал. 2 от ПДНАОА гласи, че в резултат на следакредитационно наблюдение и контрол при наличие на основанията на чл. 64, ал. 4 или на чл. 66, ал. 3 акредитационният съвет може да отнеме акредитацията на висшето училище. Чл. 64, ал. 4 посочва именно неизпълнението на изисквания за академичен състав и/или за материалната база като основание постоянната комисия за следакредитационно наблюдение и контрол да внесе в акредитационния съвет предложение за отнемане на акредитацията на висшето училище, а чл, 59, ал. 3 вменява на акредитационния съвет задължението в тези случаи да отнеме акредитацията. В случай че в даден момент Университетът не отговаря на някой от двата критерия, той е длъжен да уведоми НАОА за промяната в декларираните при акредитацията обстоятелства, след което започва посочената процедура по проверка и отнемане на акредитацията.

Софийският университет "Св. Климент Охридски" не може да допусне да загуби акредитацията на медицинските си специалности и по този начин да се стигне до закриване на Медицински факултет поради промяна на профила на Болница "Лозенец" т. е. на учебно-клиничната база, която е предоставена на Университета с ПМС № 316 от 2003 г. и въз основа на която Университетът е получил акредитация.

Прекратяването на МБАЛ "Лозенец" на 8 декември очевидно е подаръкът на министъра на здравеопазването за 1000 студенти в Медицинския факултет на Софийския университет по случай студентския празник. Освен 1000 студенти бъдещето на Медицинския ни факултет засяга съдбата и на докторантите и на няколкостотин специализанти по различни специалности за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, се казва в позицията от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От учебното заведение са категорични, че искат да бъде изградена нова многопрофилна детска болница на територията на МБАЛ "Лозенец", но не приемат унищожаването на работеща и изградена с много усилия модерна болница. Това да стане заради неясни планове, а Медицинският факултет на Софийския университет да остане без учебно-клинична база, без преподаватели и без акредитация заради лобистки интереси в полза на частна болница.

От университета припомнят, че сега - декември 2021 г. в болница "Лозенец" от 18 клиники/отделения, 15 са с най-високото ниво на компетентност III, болница, осъществяваща дейност по 37 медицински специалности, специализирана в образната диагностика, инвазивната кардиология, ендоскопската хирургия и получила най-високата акредитационна оценка "отлична" за цялостната медицинска дейност в лечебното заведение, както и за 17 от акредитираните 18 клиники/отделения.

НА 15 декември предстои заседание на Академичния съвет. Тогава ще бъде обсъдено прекратяването на МБАЛ "Лозенец", последствията за Медицинския факултет и ответните действия на Софийския университет. Трябва ли всеки път да стигаме до сблъсък, за да спрем необмислените атаки и лобизма, питат от Софийския университет "Св. Климент Охридски".