Общо 1 991 433 лв. отпусна правителството по бюджетите на общините за 2022 г.

Средствата са за осигуряване на дейности по четири национални програми за развитие на образованието.

По програма "Мотивирани учители и квалификация" се отпускат 9280 лева за обучение на новоназначени учители и 14 320 лв. за подготовка на педагогически специалисти за включването им в образователно-възпитателния процес в училища, в които преобладават деца от уязвими групи.

С 13 000 лева се финансират партньорства между български училища и неделни училища зад граница в рамките на НП "Роден език и култура зад граница".

За профилактика на педагогическите специалисти се отпускат 1 277 лв. , а за рехабилитация - 89 830 лева.

1 863 726 лв. пък са предназначени за подкрепа на образователните медиатори и социалните работници.

Други 79 572 лв. се дават за финансиране на институции, които са включени в актуализираните списъци на защитени детски градини и училища.