25 млн. лева са парите за дейности по интереси в училищата. Те се получават регулярно от началото на тази година, увери министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Правилата са близки до тези на проекта "Твоят час". Допълнително това ще осигури възможност широк кръг на доставчици на дейности по интереси да се регистрират и да ги предлагат.
Опитваме се да отворим училищата с дейностите по интереси към външни доставчици - писатели, художници, дейци. Достъпът до повече специалисти за учениците е желателен. Директорите на училищата могат да решат колко да бъдат групите, в които се изучават дейности по интереси, което се явява основна разлика между този проект и "Твоя час".

355 000 деца и ученици обхванати от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

355 000 деца и ученици обхванати от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”

Над 3 000 неграмотни или слабограмотни над 16-годишна възраст са минали курсове

Трудност представлява насърчаването на интереса при учениците в дисциплини като математика си природни науки, за да изпълнят заложените 40% от програмата.

Общините трябва да провокират децата да посещават повече обекти, институции, предприятия с цел ранно кариерно ориентиране, подчерта министърът. Според него способността да се задържи вниманието на децата и да се провокира техния интерес е основният проблем на образователните системи.

Вълчев и Банов вкарват учениците в музеите

Вълчев и Банов вкарват учениците в музеите

Стараят се да включат максимално много деца