Има безотговорни родители, които не правят необходимото децата да бъдат в клас. Затова се налага промяна в Конституцията, която да наложи задължително основно образование. За това се обяви вицепремиерът Томислав Дончев на брифинг след заседание на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане на деца в образователната система.

Налице са проблеми с мерките за принуда, които правителството се старае да наложи, констатира още Дончев. Глобите по Закона за предучилищното и училищното образование се оказвали неефективни.

От 11 000 сигнала за отсъстващи от училище деца са наложени едва 300 акта.

Вълчев признава, че е трудно върнатите 40 000 деца да ходят редовно на училище

Вълчев признава, че е трудно върнатите 40 000 деца да ходят редовно на училище

Още по-трудно е да усвоят ключови компетентности

Иначе механизмът за обхващане и задържане на деца в образователната система работил според Дончев.

По процедурата от последните две години след старта на механизма са върнати в клас над 40 000 деца и ученици. В същото време броят на новодоотпадналите през тази учебна година намалял с 3 пъти. Спрямо данните, представени от вицепремиера, в сравнение с учебната 2016/2017 година броят на отпадналите е спаднал с 4 пъти.

По думите на Дончев нямало как този резултат да е постигнат само с усилията на структурите на МОН, затова са мобилизирани социални работници, медиатори, служители на местната власт.

Имаме 453 ученици на 18 години, които са записани в клас, а това са положителни странични ефекти от усилията, изрази мнение вицепремиерът. "Ключът за това упражнение е всички да работим заедно", каза още той.

През следващите месеци структурите ще работят за гаранции включените деца в системата да бъдат задържани, като Дончев акцентира и върху превенцията, както и върху положителните стимулиращи мерки за подпомагащите органи.

100 акта за родители, които не пускат децата си на училище

100 акта за родители, които не пускат децата си на училище

Административните актове са само в район "Източен" на Пловдив

Работата по механизма остава основна задача на правителството и когато имало политическа воля, имало и резултат. Това обясни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Децата трябва да бъдат ангажирани в учебния процес, да придобият ключови компетентности, а промени в постановлението целят ежедневна реакция на училищата и детските градини, за да се осигури присъствието на децата в училище. Най-голям остава проблемът с ромските квартали.

Оправдания за отсъствие от училище най-често са липсата на билет за градски транспорт или "банкет", изтъкна просветния министър. Учителите все повече трябва да бъдат лидери в образователния процес според него. Предвиждат се и допълнителни възнаграждения за служителите, които работят с децата, както и назначения на образователни медиатори.

Настъпват месеците на така наречената трудова мобилност, в която децата заминават с родителите си и спират да посещават училище.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков от своя страна уточни, че се търси ресурс в системата за мотивация на социалните работници в екипите по механизма за обхващане и задържане на деца в образователната система.

Социалните работници наброяват над 1 000 служители.

Иначе социалното министерство е предприело мерки за социално подпомагане с отопление през зимните месеци за семейства с деца, които не посещават учебни занятия.

Вълчев подкрепя санкциите за родители, които не пращат децата си на училище

Вълчев подкрепя санкциите за родители, които не пращат децата си на училище

Целта е децата не само да бъдат записани в училище, но и да посещават часовете, обясни той