Министърът на образованието Красимир Вълчев не вижда солидни аргументи Общото събрание за избор на ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" да бъде закрито за медиите, съобщи БНР.

От Алма матер са заявили, че крайното решение дали процедурата ще е открита ще вземе Събранието в деня на избор - 20 ноември.

Няма нормативна уредба, която да урежда конкретния случай, поясни Вълчев.

Според него има много повече аргументи да бъде открито, отколкото закрито, но те решавали.

Само един кандидат за ректор на Алма матер

Само един кандидат за ректор на Алма матер

Това е досегашният ректор Анастас Герджиков

Настоящият ректор проф. Анастас Герджиков е единственият кандидат за поста.

На 20 ноември той ще направи отчет за четиригодишното си управление. На управителния орган на университета той ще предложи медиите да присъстват и правилникът да се промени, така че това да се случва и занапред. Дали предложението ще бъде прието, зависи от решението на 400-членното събрание.