17 миньори от рудник "Оброчище" протестират под земята, съобщиха от Главна инспекция по труда (ГИТ). Това става месец и половина след като миньорите от рудник "Оброчище" постигнаха споразумение и прекратиха гладната си стачка под земята.

На 1 юни в 15:30 часа миньорите не излязоха след края на смяната си. Работниците останаха под земята в знак на протест за забавени възнаграждения.

Инспектори от дирекция "Инспекция по труда" Добрич следят на място да бъдат осигурени безопасни условия на протестиращите миньори, увериха от ГИТ.

Браншът иска нов инвеститор за мина "Оброчище"

Браншът иска нов инвеститор за мина "Оброчище"

БМГК иска заедно с държавата да координира концесиите за добив на полезни изкопаеми

17-те протестиращи работници се намират в добре укрепена зона. При тях, за да осигурят безопасността им, са влезли длъжностно лице по охрана на труда, двама началници на смени и един помпиер, тъй като дейностите по водоотлива не могат да бъдат прекратявани.

Инспекторите са уверени, че на миньорите са осигурени храна и вода.

Екипът на Инспекцията по труда е на място в рудника още от сутринта, за да проследи дали работодателят "Евроманган" ЕАД ще изпълни задължението си да изплати в срок възнагражденията за месец април, както и да осигури ваучерите за безплатна храна за същия месец.

Подписаха колективния трудов договор с миньорите от "Оброчище"
Обновена

Подписаха колективния трудов договор с миньорите от "Оброчище"

Започват да извеждат гладуващите трети ден под земята работници

Възнагражденията, заедно с договореното при протеста през месец март увеличение, трябваше да бъдат изплатени до края на месец май. В същия срок трябваше да бъдат осигурени и ваучерите за безплатна храна на правоимащите работници.

Исканите при проверката документи не са предоставени на длъжностното лице, определено да представлява дружеството пред Инспекцията по труда. Това е причината да му бъде връчена призовка за явяване на 02 юни 2017 г. в 10 часа в дирекция "Инспекция по труда" Добрич за предоставянето им.

20 миньори продължават гладната си стачка под земята в рудник"Оброчище"
Обновена

20 миньори продължават гладната си стачка под земята в рудник"Оброчище"

Започнали са репресии срещу стачкуващите

По телефона е информирана Тереза Данкова - мениджър маркетинг и администрация, за призовката, която се е обадила по-късно на инспекторите, че работниците били информирани за забавеното плащане. Тя е уведомила и синдикалистите в предприятието за забавените възнаграждения. Независимо от обстоятелствата, законодателството не освобождава работодателите от ангажимента да изплащат в договорените срокове възнагражденията.

От Главната инспекция по труда са видели, че на стената на административната сграда на рудника е поставено съобщение, според което възнагражденията ще бъдат изплатени на 08 юни 2017 г., след като бъдат получени преводи от чуждестранни контрагенти.

Трудовите инспектори искат прокуратурата да им помогне в мина „Оброчище“

Трудовите инспектори искат прокуратурата да им помогне в мина „Оброчище“

Фирмата концесионер им пречи да си вършат работата

От ГИТ напомнят, че контролните органи на Агенцията постоянно следят ситуацията в мина "Оброчище" още от 10 март 2017 г. Инспекцията беше първата институция, която започна проверка веднага след заявеното намерение за протести на миньорите за забавени възнаграждения през месец, след като се самосезира по публикации в медиите.

След намесата на Инспекцията забавените тогава възнаграждения бяха изплатени. Бяха осигурени и ваучери за безплатна храна преди изтичане на даденото за това предписание. За забавените възнаграждения на работодателя беше потърсена административнонаказателна отговорност. Такава му беше потърсена и за неосигурени ваучери за храна за месеците февруари и март, като същите на по-късен етап бяха осигурени.

Инвестират в катинари, рудникът е зле, твърдят миньори от "Оброчище"

Инвестират в катинари, рудникът е зле, твърдят миньори от "Оброчище"

Транспорт и медицински прегледи искат протестиращите

От главната инспекция по труда признават, че от години имат сериозни затруднения в комуникацията с работодателя и са търсили съдействие от полицията.

Липсата на личен състав и достъп до деловодство за предоставяне и изискване на документи е проблем, който съществува в предприятието от години и е пречка и за контролните органи на ИА ГИТ.

Мината в Оброчище работи без сериозни нарушения

Мината в Оброчище работи без сериозни нарушения

14 са нарушения на трудовото законодателство, но нито едно не е сериозно

Многократно дружеството е санкционирано за несвоевременното оформяне и предоставяне на документи на работещите, но проблемът съществува и до днес. И преди му е търсена отговорност и заради неоказано съдействие на контролните органи.

Миньорите от мина „Оброчище” в гладна стачка

Миньорите от мина „Оброчище” в гладна стачка

Искат увеличение на заплатите и преразглеждане на концесията

От ГИТ ще продължат периодичен контрол в рудник Оброчище и ще предприема своевременни действия при възникване на проблеми, свързани с трудовото законодателство, включително осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.