България се присъединява към Полша при обжалването на решението на ЕК относно емисионните нива от топлоелектрическите централи. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на заседание на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство. Решението е взето на днешното заседание на Министерски съвет.

България и Полша заедно бранят миннодобивната си индустрия пред ЕС

България и Полша заедно бранят миннодобивната си индустрия пред ЕС

Да дадем перспектива на Балканите, най-вече за хората, които работят там

Припомняме, на 31 юли 2017 година ЕК определи какви нива на емисиите трябва да покрият въглищните централи в ЕС, за да отговарят на приетия през април 2017 регламент. Новите норми са по-строги и касаят емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и живак.
България е една от държавите, които са най-сериозно засегнати от новите правила. Ако не отговарят на новите условия, операторите на въглищните централи са изправени пред две възможности. Първата - трябва или да поискат дерогация от условията, тоест да се направи изключение за страната ни, че разходите на ТЕЦ-овете за екологизация многократно ще надвишат ползите за околната среда. Втората - да спрат работа.

Екоминистърът очаква дерогации по новата евродиректива за ТЕЦ-овете

Екоминистърът очаква дерогации по новата евродиректива за ТЕЦ-овете

Кола без катализатор да не може да има първа регистрация, иска екоминистърът

В тази връзка Петкова подчерта, че България ще защити интересите на въгледобивните и топлоелектрическите предприятия. По думите на министъра позицията на българското правителство е ясно изразена - страната ни ще гласувала против референтния документ. Според Петкова топлоелектрическите централи са от стратегическо значение за българската енергетиката, тъй като произвеждат над 40% от енергията.

След днешното решение на Министерски съвет страната ни ще консолидира позицията си с тази на Полша и ще предприеме общ подход при следващи действия, обясни още Петкова.

На заседанието на Браншовия съвет за тристранно сътрудничество по въгледобив, енергоресурси и минно строителство участваха представители на КНСБ, КТ "Подкрепа", Българската минно-геоложка камара, Българския енергиен холдинг, Министерството на околната среда и водите, въгледобивни предприятия и топлоелектрически централи.

Представителите на синдикалните организации и на топлоелектрическите централи оцениха положително позицията, която ще поддържа страната ни.ю

Може да отложим европейски еконорми за ТЕЦ-ове според екоминистъра

Може да отложим европейски еконорми за ТЕЦ-ове според екоминистъра

Българската енергетика няма да оцелее без големите горивни инсталации