Днес Комисията за финансов надзор е изпратила до Главната прокуратура и до ДАНС междинен доклад за всички факти и обстоятелства от направените до момента проверки на "Еврохолд България" и дъщерните й фирми, като поднадзорни на Kомисията лица.

В специално съобщение до медиите от КФН заявяват, че докладът е изготвен и изпратен във връзка със заявения от Комисията ангажимент да предостави констатираните до момента факти и обстоятелства от проверките на "Еврохолд България" АД и свързаните с него дружества относно тяхното финансовото състояние и цялостната дейност на холдинга.

КФН проверява "Еврохолд България"

КФН проверява "Еврохолд България"

Заради придобиването на активите на ЧЕЗ у нас

В писмото на КФН до Главна прокуратурата и Държавна агенция "Национална сигурност" подробно са изложени резултатите и заключенията на база проверената до момента документация.

"Също така е изпратена информация до Националната агенция за приходите с цел информираност за фактите и обстоятелствата, касаещи спазване на данъчното законодателство на Република България и преценка на необходимостта от предприемане на действия по компетентност", се казва в съобщението на Комисията.

Петкова нямала отношение към продажбата на ЧЕЗ

Петкова нямала отношение към продажбата на ЧЕЗ

Няма как българското правителство да оказва въздействие в сделката, категорична е тя