Формулирането и очерватането на Зеления пакт е на финала и от тази гледна точка всички действия са спешни. Който и да ги прави, трябва да ги направи спешно. За това настоя президентът на КНСБ Пламен Димитров на пресконференция в БТА. Събитието бе организирано от Икономическия и социален съвет (ИСС), след като миналата седмица те излязоха със становище по въпроса за Зелената сделка.

КНСБ има поредица от документи за препоръки и предложения за климата. От синдикалната организация напомниха трите си червени линии за Зелената сделка и посочиха, че не отричат общата цел за климатична неутралност до 2050 г.

Пламен Димитров настоя за налагане на механизъм за въглероден данък на вносни стоки и услуги, които идват от трети държави. България гради своята позиция, само че интензивността, с която я защитава, трябва да бъдат засилени, настоя президентът на КНСБ.

КНСБ: България е най-големият губещ от "Зелената сделка" на ЕК

КНСБ: България е най-големият губещ от "Зелената сделка" на ЕК

Според Пламен Димитров това въобще не било "сделка"

Финансовите инструменти се очаква да бъдат известни през юли месец - целия пакет за възстановяване от ЕС от Зелената сделка. Средствата трябва да бъдат ориентирани, за да минимизират заплахите. Една от ключовите възможности е какви възможности България би имала от скъсяването на глобалните доставки от производството и търговия, отбеляза Димитров.

Проф. Лалко Дулевски, председател на Икономически и социален съвет (ИСС), коментира, че Зелената сделка не е просто акт на ЕК, а на онази комисия, която ще определя развитието на България и Европа. България е една от най-засегнатите страни по отношение на трансформациите, които предстои да бъдат извършени във всички икономически сектор, предупреди той.

Зелена енергия, но не за сметка на конкурентоспособността иска Радев

Зелена енергия, но не за сметка на конкурентоспособността иска Радев

От регионален износител България можело да се превърне в крупен вносител на електроенергия

ИСС подкрепя идеята ЕС да се превърне в лидер на процесите за постигане на неутралност по отношение на политиката за климата. Имаме основателни причини и резерви, за които трябва да се случат някои неща, гарантиране на социална защита и поява на нова неравенства, изтъкна проф. Дулевски.

Дискусията за Зелената сделка трябва да продължи на всички нива и на всички заинтересовани страни. Според проф. Дулевски две хубави неща се постигнали през миналата седмица - постигнатият консенсус между бизнеса и работодателите, както и между бизнеса и ИСС за Зелената сделка.

ИСС е първата и единствена институция, излязла с официална позиция и становище за Зелената сделка.